Standard

Az istenszobrokat és jelvényeket tartó rudakat standardoknak szoktuk nevezni. Tetejükre általában kis vízszintes falapot rögzítettek, melyet egy ferde rúddal is megerősítettek, hogy biztosan megtartsa a rajtuk elhelyezett istenszobrot vagy jelvényt. Ez annyira szorosan kapcsolódott az istenek világához, hogy maga is isteni szimbólummá vált, és karokkal is ellátták.
Előfordult azonban, hogy az istenek képmását közvetlenül a rúdra erősítették. Körmenetek alkalmával a papok vitték magukkal, néha egyszerre kettőt is. Az egyiptomi szobrászat újbirodalmi alkotásai között fáraókat is ábrázoltak vele. A rendeltetési helyre érve, tartókba állították őket. A királyi temetések alkalmával szintén szükség volt rájuk, és ilyenkor a sírban helyezték el.
 
 
 
© Győry Hedvig