Kérjük, hogy a teszt megoldásait a kódokkal küldjétek el!

 

1. Melyik két növény volt elengedhetetlenül fontos a magas álló csokrok készítéséhez? Tegyél X-et a helyes válaszok elé!  (elérhető pontszám 2)

a. pipacs b. lótusz c. búzavirág d. folyondár
e. liliom f. papirusz g. fehérmályva h. sáfrány
i. fűzfa ága j. mandragóra k. szikomór l. perzea


2. Miből emelkedett ki Atum-Ré a világ teremtésekor a héliopoliszi teremtésmítosz szerint? Tegyél X-et a helyes válasz mellé! (elérhető pontszám 1) 

a. ősvízből     b. lángtengerből     c. lótuszvirágból     d. kígyóból    e. Nut méhéből     

 

3. Egészítsd ki az itt következő mondatot a megadott nevek valamelyikével! A hiányzó szó elé tegyél X-et! (elérhető pontszám 1)

A nílusi krokodil, ....................... szent állataként nagy tiszteletnek örvendett, mivel tőle várták a Nílus áradását.

a. Amon b. Ptah c. Szahmet
d. Szobek e. Montu f. Hathor

 

4. Milyen szavakat használtak az egyiptomiak a görög forrásokban perzeának nevezett növényre?  Tegyél X-et a helyes válaszok elé!   (elérhető pontszám 2)

a. sauab    b. peret   c. besz   d. ised   e. anh   f. uasz


5. Melyik állítások hamisak az itt következő mondatok közül ? Tegyél X-et eléjük!
(elérhető pontszám 5) 

a. A késői korban Bésznek kialakult egy panteisztikus formája, vagyis képmása számos más isten alakját is magába olvasztotta.
b. Plutarkhosz szerint a krokodilok kitátott száját és fogainak közét a krokodilmadarak tartották tisztán.
c. A Hórusz-táblákat a veszélyes állatok elleni védekezésként készítették és használták, és ebben különösen sokat segítettek a rájuk vésett varázsigék.
d. Az egyiptomi elképzelések szerint Hnum isten fazekaskorongján alkotta meg az embert és ba-lelkét.
e. Bész istentől a szüléskor és kígyómarás gyógyításakor egyaránt hathatós segítséget vártak, de általános bajelhárító szerepet is tulajdonítottak neki.
f. Az egyik mítosz szerint Toerisz istennő Széth felesége volt, sőt gyermekük is született.
g. Az oroszlánokat gyakran védő szándékkal ábrázolták, mert úgy vélték, hogy képes távol tartani tőlük a rájuk leselkedő gonoszt.
h. A napkorongon két tollat viselő, sólyom fejes istenalakok Montut ábrázolják, aki a háború istene volt.
i. Az Újbirodalom korában kedvelt kerti virág volt a pipacs és a búzavirág, és szívesen felhasználták őket koszorúk készítésekor is.
j. A mandragórát az egyiptomiak afrodiziakumnak tartották, ezért alkalmasnak vélték a szelleműzésre.
k. A nílusi víziló gyakori szereplője az egyiptomi sírfreskóknak, ahol még a krokodilokkal szembeszállva is ábrázolták.
l. Szobek isten egyik kultuszhelyéről, Szumenuból (ma Dahamsa) előkerült egy olyan monumentális szobor, mely I. Amenhotepet és Szobeket ábrázolja.

 

 6. Melyik egyiptomi istenre igazak a lenti állítások? Tegyél X-et a helyes válasz elé! (elérhető pontszám 1)

a. Hnum    b. Honszu   c. Basztet   d. Amon   e. Ptah   f. Bész   g. Nofertum


Kezdetben jelentéktelen kis istenség volt, aki a 18. dinasztia korában kezdett népszerűvé válni.
Szokatlan a testalkata, és kéztartása.
Rútságával elijesztette a gonoszokat, a jókat viszont felvidította.
Volt olyan időszak, amikor szárnyakat kapott.
Szobrain gyermek helyett kis majmot is tarthatott.
Róla neveztek el egy alexandriai borospoharat.
Gyakran jelent meg Harpokratésszel együtt.
Feje díszíthetett tejesedényt.

 

7. Hogy hívták Amon és Mut gyermekét? Tegyél X-et a helyes válasz elé! (elérhető pontszám 1)
a. Harpokratész   b. Bész   c. Honszu   d. Thot  e. Szesat

 

8. Melyik állatokat ábrázolták a Hórusz-táblákon a gyermekisten kezében? Tegyél X-et a helyes válaszok mellé! (elérhető pontszám 4)

a. vízisikló b. kígyó c. ichneumon d. krokodil
e. kutya f. macska g. skorpió h. oroszlán
i. béka j. antilop k. mongúz l. hiéna

 

9. Hogyan ábrázolták Thot istent? Tegyél X-et a helyes válaszok mellé! (elérhető pontszám 2)

a. emberi alakban, de feje helyén egy egérfej látszik
b. sólyomfejes emberként
c. pávián alakjában
d. emberi alakban, de feje helyére íbiszfejet mintáztak
e. pávián alakban, kezében tollal és papirusszal
f. íbisz madárként, fején kettőskoronával

 

10. Milyen egyiptomi nevei voltak Toerisz istennőnek? Tegyél X-et a helytelen válaszok mellé! (elérhető pontszám 6)

a. a törpe b. a nagy c. a nagy varázslatú d. a sólyom e. a koca
f. a mágikus védelem úrnője g. a nagy ház h. a palota i. a hárem j. Ozirisz szerelme

 

back