A. teszt

1. Mely uralkodóknak a szolgálatában tevékenykedett Pariamahu? Jelöld a helyes válaszokat!

a. Hatsepszut

b. III. Szeszósztrisz

c. II. Tudhaliya

d. II. Ramszesz

e. Muwatalli

f. XI. Ramszesz

g. IV. Tudhaliya

h. Hattusili

i. Amaszisz

j. Kurunta

k. Kleopátra

l. Ménész

3/

2. Az alábbiakban megadtunk néhány állat-isten párt. Válaszd ki az egyiptomi kultúrában valóban létező szent állat – isten párosításokat!

a. galamb – Atum

b. bagoly – Neit

c. sólyom – Hórusz

d. karvaly –Thot

e. fürj – Harszomtusz

f. ibisz – Thot

g.- keselyű – Széth

h. kacsa – Szahmet

i. holló – Hnum

j. kormorán – Hathor

k. varjú – Haroérisz

l.krokodilmadár – Szobek

4/

3. Mit nem készítettek a datolyapálma különböző elemeiből? Válaszd ki a helytelen tárgyat!

a. étel édesítőszer

b. orvosság

c. datolyalé

d. seprű

e. ládafonal

f. paróka

g. kötél

h. oszlop

i. gerenda szék

j. ágy

k. íróvessző

l. sütemény

1/

4. Mely állítás nem igaz Deir el-Medinével kapcsolatban! Jelöld meg!

a. A Nílus nyugati partján helyezkedik el, és a királysírokat építő munkások települése volt.

b. A vályogtéglából épült házak emeletére lépcső vezetett fel.

c. A férfiak rendszerint csak munkahetük, a dekád végén tértek ide haza, a köztes időben átmeneti szálláson laktak.

d. A város alapítójának I. Amenhotep fáraót és anyját, Nofertitit tartották.

e. Teljes neve Az igazság helye Théba nyugati partjánvolt.

f. A település kb. 70 házát egy hosszanti irányban haladó út két részre osztotta, és a munkásokat lakóhelyük alapján osztották be munkacsoportjaikba.

g. A város lakóinak kedvenc állatai között voltak a majmok is.

h. A munkások saját maguk sírjait is elkészítették, színes jelenetekkel díszítve.

i. Számos istent tiszteltek itt, de helyi istennőjük Meretszeger volt.

1/

5. A felsoroltak közül, mely madarak jelöltek az ókori egyiptomi hieroglif írásban egy hangot? Jelöld meg őket!

a. sólyom

b. bagoly

c. kék galamb

d. gólya

e. karvaly

f. fürj

g. kacsa

f. krokodilmadár

2 /

6. Az alábbi megállapítások közül melyik nem Per-Ramszeszre vonatkozik? Jelöld meg!

a. A mai Qantir városától délnyugatra helyezkedik el.

b. Neve „Ramszesz házát” jelenti, mert II. Ramszesz székhelyévé tette.

c. Sok templom állt benne, köztük Széth és Asztarte temploma is.

d. Számos luxuscikket állítottak itt elő, nevezetes volt üvegpaszta műhelye.

e. A hükszoszok székhelye volt.

f. Az ásatások és felmérések során sikerült a város teljes területéről képet nyerni, még a nyomornegyedek helyét is meghatározták.

g. Sokáig nem tudták, hol terül el. Csak 1929-ben találtak rá.

1/

7. A felsoroltak közül mely madarakat fogyasztották Egyiptomban az Újbirodalom korában? Jelöld meg a helyes válaszokat!

a. fürj            

b.keselyű

c. bagoly

d. galamb

e. kacsa

f.héja

g. varjú

h. tyúk

4/

8. Mely állítások igazak a gebga madárral kapcsolatban? Jelöld meg őket!

a. Fontos szerepet töltött be a túlvilágon, mivel a megholtakra vigyázott társaival, akik között hiénák is voltak.

b. A túlvilágon a halottak igen tartottak tőle, mivel tagja volt a harmincak tanácsának, és szívesen jegyezte fel, ha valaki bűnösnek bizonyult.

c. Tojása ismereteik szerint alkalmas volt a hajhullás kezelésére.

d. A túlvilág bejáratánál állt, és ellenőrizte a belépő utasokat, hogy náluk van-e a határátlépéshez szükséges pecsétes irat.

e. Vigyázott a halott Ozirisz fejére társával, a sakállal.

3/

9. Rakd párba a következő félmondatokat! Minden helyes párosítás 1 pontot ér.

A. Paszer, akinek neve „nemest” jelent,

B. Deir el-Medinében a béreket gondosan vezették,

C. A thébai 106. számú, sajnos erősen sérült sírba

D. Titia, Maat templomának a papja

E. A királyi sír és a Ramesszeum építése

a. I. Széti majd II. Ramszesz fáraó vezírét temették el.

b. Paszer felügyelete alá tartozott.

c. II. Ramszesz fáraó uralkodásának kezdetén a vezíri rangot töltötte be.

d. bátyja túlvilági életét italáldozattal segítette.

e. a fáraó vezírének az ellenőrzése alatt.

5/

10. Melyik madár színére hasonlít a szarvasvipera bőrének a színe? Jelöld a helyes választ!

a. keselyű            b. gyöngybagoly             c. holló               d. fürj               e. szirti galamb           

vissza

1/