A. teszt

1. A madarászatnak többféle módját űzték az egyiptomiak, de a madarak bumeránggal való elejtését … tették. Jelöld meg, mely szóval helyes a kiegészítés!

a) szerelmük jeleként

b) táplálékszerzés miatt

c) önvédelemből

d) az istenek kérésére

e) hobbyból

f) gyógyulásuk érdekében

1 /

2. Válaszd ki az itt következő mondatok között a helytelen állítást!

a) „Ramszesz háza”, vagyis Per-Ramszesz a mai Qantir mellett található.

b) A Kronosszal azonosított Geb isten bordájából vagy hátából csírázott ki a gabona, az ő ajándékai voltak a növények és az ásványok.

c) A „templom úrnője”, a „nevelő anya” a mítosz szerint dajkálta Hóruszt, siratta Oziriszt, és védelmezte a halott tüdejét őrző Hapi istent.

d) Geb átadta a királyi trónt Hórusznak, majd az „istenek atyjaként” a fáraókat is támogatta.

e) A nílusi ludat az istenek között Amonnal, Széthtel, és a Nagy Gágogóval is kapcsolatba hozták.

f) Geb gyermeke volt a „Föld fia” és a Nehebkau kígyó, így Geb segíteni tudott a kígyómarás kezelésében.

g) A karnaki Amon templom körzetében az isten számára tízes-húszas csoportokban nevelték a nyári ludakat.

1 /

3. Az alábbiak között melyik madarat ábrázolták az egyiptomiak emberi karral? Jelöld meg a helyes választ!

a) íbisz

b) bíbic

c) vadkacsa

d) sarlósfecske

e) búbosbanka

f) varjú

1/

4) Íziszt és Nephthüszt több madárral is kapcsolatba hozták. Válaszd ki az alábbiak közül, melyikkel álltak kapcsolatban!

a) kánya

b) kontyos réce

c) fecske

d) nádi poszáta

e) sárgarigó

f) füleskeselyű

g) pelikán

h) holló

i) geb-lúd

j) gólya

3/

5. Rakd párba az alábbi félmondatokat!

a) Az ember fészkébe rakja a kányát,

b) Min isten ünnepén lud eresztettek mind a négy égtáj felé, 

c) A királyi rituálé végzésekor a kányát azért engedték el,

d) Egy mítosz szerint, Ré a hermopoliszi „lángszigeten" járt, 

e) A „vörös vászon úrnőjétől” féltek a gonoszok, mert hihetetlen vérengzésre volt képes, 

1) és vérszomját csak nehezen lehet lehetett megszüntetni.

2) hogy magával minden, a királyt fenyegető rossz dolgot. 

3) szárnyainál fogva tartja a sólymot.

4) hogy elvigye a király hatalmának a megerősítésének a hírét.

5) és ott alakította ki a világ rendjét, hozta létre a maatot.

5/

6. Hogy hívták az ébenfát az ókori egyiptomiak? Jelöld meg a helyes választ!

a) menet

b) szemen

c) hebenu

d) ébenosz

e) beszbesz

f) usa

2 /

7. Az alábbiak közül melyik állatokat használták az egyiptomiak a hieroglif írás jeleként? Jelöld meg a helyes választ!

a) dögkeselyű

b) széncinege

c) fecske

d) karvaly

e) vetési lúd

f) barna kánya

g) pelikán

h) szirti galamb

i) szajkó kakukk

j) gólya

k) vörös vércse

l) bíbic

m) nyílfarkú réce

n) álarcos gébics

o) csörgő réce

6/

8. A székek lábát az ókori Egyiptomban …. motívumokkal díszítették. Jelöld meg, mely megoldásokkal helyes a kiegészítés!

a) oroszlánmancs

b) bikapata

c) fülesbagolyfej

d) keselyűkarom

e) libafej

f) fecskefarok

3 /

9. Az egyiptomiak több madárra is önfeláldozó anyaként tekintettek, de az anya szót… Keresd meg a mondat helyes befejezését!

a) a feltehetően fakókeselyűvel azonosítható madár jelével írták.

b) a lúd jellel írták, mivel az nagyon odaadóan védelmezte, nevelte fiókáit.

c) a sárgarigóval írták, hiszen a leányok is azt kérték a szerelmes ifjaktól.

d) a „Kelet ura”, Szopdu isten nevében megjelenő ék formájú jellel írták.

e) mégis a víziló jelével írták, mivel az még a krokodillal is szembeszállt borja védelmében.

1/

10. Mely állítások igazak? Jelöld meg őket!

a) A hermopoliszi teremtés mítosz szerint kezdetben volt a nemlét, és őscsend, melyben a Nagy Gágogó hangja indította meg a világ létrejöttét.

b) „Armant urát” jellemzően sólyomfejjel ábrázolták, és szent állata volt a sólyom, ezért nem lelte kedvét a bikaviadalokban.

c) Az „anyák anyja”, „Iseret úrnője” az Újbirodalom korában számos istennőt magába olvasztott, sőt, Rével egyesült alakja is kialakult.

d) A „nehebi fehér istennőnek”, a „felső-egyiptomi szentély úrnőjének” a kultuszközpontja Edfuban volt, és egyik fontos tevékenységének tekintették a szülés megsegítését.

e) A föld istenét feleségétől Atum választotta el, létrehozva ezzel világunkat.

2/