A. teszt

A vetélkedő folyamán kapott tesztkérdések. 

 

1. A felsoroltak közül melyikek nem táblajátékok?

a) szenet             b) imedzs            c) menet             d) iszeb                              

e) mehen           f) kutya-sakál         g) ba                 h) meneg-andzsu

2 /

2. Válaszd ki azokat a mondatokat, melyekben hamis állítást találsz!

 1. II. Ramszesz fáraó új fővárosának, Per-Ramszesznek a területét annyira pontosan felmérték, hogy a lakóhelyek, paloták, hivatali negyedek mellett még a nyomornegyed helyét is meghatározták, de templomot nem találtak.
 2. Abüdosz, Abdzsu területén folyamatosan laktak az őskortól a római korig, de sok zarándok is érkezett, hogy meglátogassa Ozirisz sírhelyét, mások pedig kenotáphiumot vagy tényleges sírt építettek a völgyben.
 3. A „Déli Héliopolisz” Tod magasságában, a Nílus túlsó partján épült, Memphisz magasságában.
 4. Théba, Tod, Médamud és Armant nevezetes szent állata a Bukhisz bika volt, amit Montu nyers erejének és a háború megszemélyesítőjének tekintettek.
 5. Akhmim a keleti sivatag kapuja volt, istene, Thot pedig a sivatagi utak védelmezője.
 6. Khenet-Menu, vagyis Panopoliszból származott Teje királynő, III. Amenhotep fáraó felesége és apósa.

3/

3. Az ibisz fejű Dzsehuti istennek számos jelzője volt. Az alábbiak közül egyik azonban nem őt illette meg. Keresd meg, és jelöld meg!

a) ezüst Aton

b) az évek feljegyzője

c) tündöklő napkorong

d) az idő ura

e) csillagok megszámolója

f) akit senki sem szült

1 /

4. Állítsd párba az óegyiptomi és görög neveket!

A) Abüdosz                                             a) Iunet

B) Tuphion                                               b) Khenet-Menu

C) Panopolisz / Khemmisz                     c) Abdzsu

D) Apollinopolisz Magna                         d) Dzserti

E) Tentüra                                                e) Dzseba / Behedet

5 /

5. Melyik isten küldte a hűvös északi szelet? Jelöld meg!

a) Szobek            b) Montu            c)Atum                d) Széth               e) Su                     f) Szahmet

1 /

 

6. Asmunein neve a város óegyiptom nevéből a „Nyolcak városából” alakult ki, amit az itt tisztelt nyolc ősistenről kapott, ahol a vizet Nut – Naunet, a teret Hehu – Hehet, a sötétséget Keku – Kekut és a rejtett formát ..... - ...... istenpár testesítette meg. Jelöld meg a helyes választ !

a) Geb – Nut

b) Bész – Bészet

c) Ra – Raittaui

d) Izisz – Nephthüsz

e) Amun – Amaunet

f) Onurisz – Mehit

1/

7. Jelöld meg az igaz állításokat!

 1. Sokféle hárfán játszottak az egyiptomiak történelmük során, de valamennyi hárfára jellemző, hogy – a lírától eltérően – a húrok hossza egymástól különbözött.
 2. Az akrobatikus elemekkel vegyes khebu és khebit táncot férfiak és nők is előadhatták, egy sajátos formáját pedig óriás-táncnak nevezték.
 3. A Tutanhamon sírjából is ismert botvívó eszközzel vívtak, vágtak, és szúrtak, és előfordult, hogy egyszerre kettőt is használtak belőle.
 4. Kiválóan lehetett gyakorolni a távolugrást egy óegyiptomi gyerekjátékkal, melyet „gida a földből” néven neveztek.
 5. A 31. dinasztia korától elterjedt lapos dob, a tamburin , egyaránt lehetett kerek és négyszögletes, bár az előbbi jóval elterjedtebb volt.
 6. A nay, óegyiptomi nevén mat, jellemzően papiruszszárból készült ferdén hasított, fúvós hangszer.

2 /

8. Állítsd párba az arab és egyiptomi neveket!

A) Qift                                  a) Gebtu

B) Eszna                              b) Taszenet

C) Armant                            c) Iuny-semai / Iuny-Montu 

D) Zagazig                           d) Per-Basztet

4 /

9. Rakjad párba a következő (fél)mondatokat!

A) A „Nyugatiak élén levő” isten testét gyakran festették zöldre vagy feketére, jelezvén, hogy

B) Amont, a „rejtett” istent

C) Amon szent állata a szemen-lúd és egy Középbirodalom korában feltűnt kosfajta (Ovis platyra aegyptiaca) volt,

D) Oziriszt, a halottak birodalmának az urát

E) Az „örökkévalóság uráról” úgy gondolták, hogy

F) A "Karnakban lakó nagy isteni Kilencség" fejéről úgy tartották, hogy

a) ezért kosfejes ember alakjában is ábrázolták.

b) királysága idején megtanította meg az embereket a földművelésre, szőlőtermesztésre.

c) fején az alsó-egyiptomi vörös koronával és két magasan felegyenesedő sólyomtollal ábrázolták.

d) ő "az élet lehelete mindenki számára".

e) a növény és állatvilág újjászületését neki köszönték.

f) fején strucctollak közé helyezett felső-egyiptomi koronával ábrázolták, kezében pedig jogart és légycsapót tartva.

6/

10. Melyik város óegyiptomi neve a Nekhen?

a) Kom el-Ahmar               b) Mit Rahineh                     c) Szüéné             d) Hermopolisz

e) Médamud                    f) Thinisz                                g) Qantir                h) Hierakónpolisz           

2 /

11. Az alábbiak közül mik nem illenek el-Kabra?

 1. a Wadi Hellal torkolatánál fekszik. 
 2. Thébától északra található.
 3. görög neve Eileithyiaszpolisz, amit védőistennőjéről, Neitről kapott.
 4. az Újbirodalom korában beolvadt Nxn / Hierakónpolisz városába.
 5. Egyik nevezetessége az I. Nektanebosz kori mammiszi mellett épített „oroszlánok kapuja” volt.
 6. A várost 12 méter széles téglafal övezte, melynek tetejére a kapuk mellett rámpák vezettek.
 7. Az Újbirodalom idején épült Nekhbet szentélyéről feltételezik, hogy őskori alapokon nyugodott.
 8. III. Amenhotep Hathor oszlopfős Nekhbet bárka-szentélyének homlokzatát II. Ramszesz fáraó uralkodásának 1. évéből származó jubileumi felirata díszíti.
 9. Az egyik sziklasír Hatsepszut fáraónő nevelőjének, Ahmesz-Pennekhbetnek épült. 

3 /

Összesen:


 

A megoldások a Kislexikon címszavai alapján ellenőrizhetők.

 

vissza