A. teszt

Mielőtt hozzákezdesz a teszt kitöltéséhez, gondosan olvasd el a történetben vastagon szedett szavak magyarázatát a Kislexikonban!

 

1. Az egyiptomi történelem során kétfajta kos is szent állattá vált. Az ősi, szétálló szarvú kos Hnum, a Középbirodalom korában meghonosodó, visszafelé kanyarodó szarvú kos pedig .......... szent állata lett. Jelöld meg, a helyes kiegészítés!

a) Atum

b) Hórusz

c) Onurisz

d) Amon

e) Amaunet

f) Maat

1 /

2) Az alábbiak közül melyik asszony nem volt II. Ramszesz felesége? Jelöld meg a helyes válaszokat!

a) Hatsepszut

b) Nofertari

c) Ahmesz-Nofertari

d) Maathórnoferuré

e) Meritamon

f) Izisz-Noferet

g) Bentanat

h) Nofertiti

3/

3. Válaszd ki az itt következő mondatok között a helytelen állítást!

a) Basztet istennő templomát Hérodotosz igen megcsodálta, de feljegyzésre érdemesnek találta városa egyik temetőjét is.
b) Apophiszt az "újjászületés kígyójának" nevezték, mivel minden éjjel teljesen újjászületve tűnt fel.
c) A fején strucctollat viselő Maat istennő papjai közül kerültek ki az ország bírái, akik munkájukat a kozmikus rend fenntartásaként élték meg.
d) Nekhen, görögül Hierakónpolisz, az egyiptomi állam létrejötte előtti predinasztikus kor egyik legnagyobb települése volt.
e) Az idegen, hódító elő-ázsiai pásztornépeket végül Jahmesz fáraónak sikerült kiűzni az országból.
f) Thinisz a 2. dinasztia végéig az egyesített Egyiptom székhelye volt, és utána is meghatározó szerepet töltött be a politikai élet valamennyi területén.
g) „Ramszesz háza”, vagyis Per-Ramszesz a mai Qantir mellett található.

1 /

4. A „bor ura az áradáskor” ... volt, mivel a szőlőművelés és a borászat ismeretét neki köszönték az egyiptomiak. Jelöld meg a helyes választ!

a) Thot

b) Ptah

c) Basztet

d) Hórusz

e) Min

f) Ozirisz

1/

5. Az alábbiak közül melyik jelzőt használták Atummal kapcsolatban? Jelöld meg a helyes választ!

a) a két ország ura

b) az ellenség leverője

c) Mindenség ura

d) a két ország összekötője

e) igazság ura

f) az idő ura

2 /

6. Rakd párba az alábbi félmondatokat!

a) II. Ramszesz fáraó hosszú uralkodása alatt sokat építkezett,
b) A Napisten éjjel a „milliók bárkáján” utazva legyőzte az Apophisz kígyót,
c) Ré szíve Thot isten alakjában jön elő, tartották az egyiptomiak, 
d) A fáraót nevezték Ré fiának és Atum fiának,
e) Onuriszt néha oroszlánfejes ember alakjában ábrázolták,
f) Ipu városát azért nevezték a görögök Koptosznak, 

A) így biztosította a maat fennmaradását.
B) így mutatkozott meg hatalma, ereje.
C) mert itt vágta le hajtincsét Ízisz istennő.
D) mert ő volt a tanácsadója.
E) így készült el a karnaki hüposztül csarnok is „Pentaur versével”.
F) mert a Napisten megtestesüléseként fogták fel.

6/

7. Rakd párba az alábbi városokat!   

a) Thinisz                   A) Gebtu 

b) Akhmim                  B) Szunet / Szunu

c) Abüdosz                 C) Abdzsu

d) Armant                   D) Tjeni

e) Koptosz                  E) Khenet Menu / Ipu

f) Szüéné                    F) Iuni

6/

8. Mely állítások nem igazak? Jelöld meg őket!

a) A vezíri hivatalt kezdetben a királyi család tagjai látták el, és bár később más férfiakat bíztak meg vele, mégis előfordult, hogy a királynék viselték ezt a címet.
b) Ozirisz szent városában, Abüdoszban, óegyiptomi nevén Nekhenben, különösen az Újbirodalom korában zarándokoltak sokan el az isten fejét rejtő sírhoz, és építettek maguknak jelképes sírhelyet vagy emeltek emlék-sztélét.
c) A textiliparáról és kőfejtőiről híres Ipu városában különleges szertartással tisztelték meg Min istent, melynek során afrikai férfiak rúdra másztak.
d) II. Ramszesz fáraó sok helyen építkezett, többet között a Déli-Héliopoliszban, Bübloszban, Théba mindkét partján, Abu Szimbelben és Abüdoszban.
e) Az ókori Egyiptom déli határán feküdt Szunet, melynek bányájából a rendkívül kemény rózsaszín gránitot lenagyolva, hajón szállították rendeltetési helyére.

2/

9.A „Sólyom városának” sólyom istenét eredetileg …. -nek hívták, később azonban ... nekheni formája lett. Jelöld meg, mely kiegészítésekkel helyes a fenti állítás!

a) Honszu

b) Hórusz

c) Horhekenu

d) Hnum

e) Hathor

f) Hemen

2 /

10. A Halottak Könyve 158. fejezete szerint azért kellett a halott nyakára helyezni, hogy a túlvilágon kötelékeit kioldozza, és segítse örök életét. Jelöld meg, mire vonatkozik ez az állítás!

a) szenet játék

b) udzsat szem.

c) uzeh gallér

d) Maat szobra

e) strucctoll

1 /

 

vissza