A. teszt

Mielőtt hozzákezdesz a teszt kitöltéséhez, gondosan olvasd el a történetben vastagon szedett szavak magyarázatát a Kislexikonban!

 

1. Upuaut szent állata a(z) .... volt, amit a görögök a szürkefarkassal azonosítottak, és erről nevezték el fő kultuszhelyét Lükopolisznak.
a) prérifarkas
b) panyókás sakál
c) aranysakál
d) földi farkas
e) rőt farkas
f) sujtásos sakál

1 /

2. A középbirodalmi hárfásdalok jellemzően hangsúlyozták .....
Jelöld meg a helyes válaszokat !
a) az élet múlandóságát
b) a halott örök létét
c) a túlvilági örök életet
d) az élet fenntartását a halott neve által
e) az élet élvezetének fontosságát
f) a halál utáni élet nagyszerűségét

2/

3. Jelöld meg az igaz állítást!
a) Paszer vezír Meritre nevű lánya Amon énekesnője volt.
b) A II. Ramszesz korában élt Noferrenpet nevű főpapot Abüdosz Paqet nevű részén temették el.
c) Tjanefer „Amon 3. prófétájának" örök nyugodalmát sírrablók zavarták meg, ezért családja fia sírjában újra eltemette.
d) Az újbirodalmi Egyiptomban már csak a héthangsoros dallamokat énekelték.
e) Személynevek között a macska / miu szó az Óbirodalom korától ismert, amikor Basztet istennő is felvette az állat alakját.

1/

4. Az alábbiak közül miről biztosan nem tanúskodnak ókori egyiptomi ábrázolások? Válasszd ki őket!
a) vállról vállra mászás    b) gólyaláb                       c) fogócska                           d) botvívás
e) szamaragolás              f) kötélhúzás                    g) célzás                               h) ugróiskola
i) verekedés                     j) gida a földből                k) bujócska                            l) tüzet viszek
m) krokodil és majom      n) szőlőprés                     o) kinn a bárány                    

6 /

5. Rakjad párba a következő félmondatokat!
A) A Halottak Könyve 89. fejezete szerint a ba lélek
B) A ka-lélek a Piramisszövegek szerint
C) A ka szó hangalakja egybesett a bika hangalakjával,
D) A ba szó hangalakja egybeesett a kos hangalakjával,

a) és többesszámú formája ételáldozatot jelentett.
b) ami erő és hatalom jelentésének nemzőerőre kiterjesztését is magyarázza.
c) a halott mellére helyezve biztosította annak egyesülését a testtel.
d) a fáraó mögött áll, és életben tartja. 

4/

6. Válaszd ki a hamis állításokat a következők közül!
a) A fogadalmi ajándékok és játékok elkülönítése nem mindig egyértelmű az óegyiptomi leletekben.
b) Tjebu középbirodalmi sziklasírjaiba elefántcsont játékokat helyeztek el feltehetően Széth és Nemtiui tiszteletére.
c) A botvíváshoz használt vívóbotok sokszor könnyen felismerhetők, egyik végükön kiszélesedő végükről, vagy a kosárszerű kiegészítőről.
d) A kövér emberi alakban ábrázolt, gyakran étel- és italáldozatot hozó Hapi isten a halottak tüdejét védelmezte a temetés után.
e) A sivatag istenének, a vad Széthnek tulajdonították az egyiptomiak a vihart és a vad szeleket.
f) A Királyok Völgye 7. számú sírjába temetett uralkodó kádesi győzelmet ünneplő "Pentaur verse" Karnakban az Amon-Ré templom hüposztül csarnokának külső falán olvasható.
g) Iseret úrnőjének templomát szfinxsor kötötte össze a karnaki Amon-Ré templommal

2/

7. Melyik fáraó lőtt át nyilaival egymás után többször 1 kéz vastag ázsiai réztáblát?
a) II. Amenhotep         b) III.Tthotmesz            c) II. Ramszesz               d) Hatsepszut                 e)Tutanhamon

1 /

8. Hány pár birkózó látható III. Baqet sziklasírjában Beni Haszánban?
a) 219              b) 122               c) 59              d) 6                e) 17

1 /

9. Állítsd párba az egyiptomi és görög neveket!
A) Szauti, Szatu                            a) Hüpszelisz 
B) Gesza                                       b) Hierakón
C) Szeret                                       c) Lükopolisz
D) Per-Nemti                                 e) Szpeosz Artemidosz
E) Saszhotep                                 f) Apollonopolisz Mikra 

5 /

10. Melyik isteneket tisztelték helyi istenként a 7. felső-egyiptomi nomoszban?
a) Bat            b) Nemti              c) Neit                   d) Haroérisz
e) Szobek      f) Montu              g) Neferhotep       h) Széth

2 /

 

Figyelem!
Ha valaki a szükségesnél több választ ad, azért pontlevonás jár!

 


vissza