Kérjük, hogy a teszt megoldásait a kódokkal küldjétek el!

1. Egészítsd ki a mondatot! (elérhető pontszám 1)

Rekhmire III. Thutmoszisz fáraó korában ... viselt hivatalában.

a  rövid, pliszírozott szoknyát

b  finom vászon szoknyát és ágyékkötőt

c  tunikaszerű. rövid ruhát

d  durva lenvászonból szőtt ágyékkötőt

e  mellig érő hosszú szoknyát

f  háromszög köténykével térdig érő szoknyát

g  finom vászoninget és nadrágot

h  bőr ágyékkötőt és uzeh gallért2. Melyik gyomnövényt ültették az egyiptomiak díszkertjeikbe? (elérhető pontszám 1)

a  gyermekláncfű

b  lótusz

c  kék búzavirág

d  tönköly

e  tyúkhúr

 

3. Találd meg a helytelen álltásokat az alábbiak között! (elérhető pontszám 4)

a  Szobek istent Egyiptomban mindenütt nagy tisztelet övezte a fáraók uralkodása idején, ezért ábrázoltatták magukat a fáraók trónralépésük után az isten társaságában.

b  Szobek, mint a víz ura, bőséget és termékenységet hozott az egyiptomiaknak, ezért sok helyen áldozatot mutattak be neki.

c  Szobek isten jótéteményei közé tartozott óegyiptomi elképzelések szerint a Nílus kiáradása, de segítette a fáraó hadseregét is.

d  A szent krokodilokat már az első dinasztiák korában a templomok elkülönített területein tartották, és miután kimúltak, az emberekhez hasonlóan mumifikálták, majd kiterjedt, földalatti labirintusokban temették el.

e  A félelmetes krokodil Szobek szent állata volt, ezért döfte le Széth isten az Apophisz kigyót krokodil alakban.

f  Szobek több istennel is egybeolvadhatott, mint például Honszu, Ré, Amon, Hórusz vagy Min.

g  Krokodeilopolisz onnan kapta a nevét, hogy a krokodil isten egyik fő kultuszhelye volt, és arrafelé hemzsegtek a krokodilok, akiket egyszerre féltek és tiszteltek.

h  A Fajumi tó környékén több helyen is állt szentély a krokodilisten tiszteltére, de a legnagyobbat a mai Medinet el-Fajumban építették.

i  A szent krokodilokat a késői korokban állattemetőkben hantolták el, de kerültek krokodil múmiák magánemberek sírjába is.

j  Szobeknek is volt családja. Arszinoéban Renenutet volt a felesége és Honszu a fia.

 

4. Rakd párba az alábbi mondatokat! (elérhető pontszám 5)

a  a legfőbb tisztséget is megkapta.

b  A Hét Hathor a születéskor

c  A pásztor a mese szerint

d  A királyfi a tó partján

e  III. Amenhotep fáraó

f  egy istennővel találkozott.

g  Imhotep Dzsószer fáraó korában

h  megjósolta a gyermek sorsát.

i  egy óriással találkozott.

j  10 két istennő gyógyító szobrát is megkapta.

 

5. Egészítsd ki a következő mondatot a megadott istennevek egyikével! (elérhető pontszám 1)

„Az istenek atyját" este, megöregedve kosfejes emberként örökítették meg és ..... hívták.

a  Amon  b Hórusz  c Ré  d Atum  e Renenutet  f Honszu  g Su  h Héper  j Nofertum

 

6. Ki volt Hapi? Válaszd ki a helyes választ! (elérhető pontszám 1)

a  A Nílusba fulladt egyiptomiak védőszentje.

b  Hapuszeneb egyik kutyája, aki nagyokat tudott hapcizni.

c  A Nílus megszemélyesítője, akit kövér mellű férfiként ábrázoltak.

d  A bölcsesség istene, akit íbiszfejű emberként ábrázoltak.

 

7. Az alábbiak közül melyik növényekről tudjuk biztosan, hogy a Nílus partján éltek az ókorban? (elérhető pontszám 7)

a cukornád  b arab szittyó  c magyar palka
d lehajló káka  e mérges sás  f mocsári csetkáka
g szemcsés csetkáka  h rókasás  i mandulapalka
j hólyagos sás  k közönséges nád  l rozsdás csáté
m rizsgyékény  n papirusz  o bölömbika
p óriás nád  r varangyszittyó  s rizs

 

8. Az alábbiak közül melyik nem tartozott a vezír teendői közé? (elérhető pontszám 1)

a  gondoskodni a fáraó lakóhelyének a biztonságáról

b  beszedetni és ellenőrizni az adókat

c  irányítani a közmunkákat, a piramisok és templomaik építését

d  hadat üzenni az ellenségesen viselkedő államoknak

e  felügyelni a rendőrséget, jelentéseiket meghallgatni, parancsokat kiadni

f  dönteni bírósági ügyekben

 


9. Mire nem használták a datolyát az ókori egyiptomiak? (elérhető pontszám 4)

a tetőgerenda  b saru  c ital  d étel  e vászon

f kosár  g ágy  h szekrény  i kötél  j paróka

k gyékény  l fizetség  m orvosság  n seprű  o fegyver

 

10. A szerelem, zene, tánc és termékenység tehénfülű istennőjének számos további feladatköre is volt. Ezek közé tartozott a ..... is. Válaszd ki a helyes választ! (elérhető pontszám 1)

a  a halott vigasztalása

b  a fáraó szoptatása

c  az Apophisz ledöfése

d  a kézművesek istápolása

e  az állatok elszaporítása

f  a járványok elűzése

 

Középiskolások:
A teszthez kapcsolódóan egy A4 oldal terjedelmű ismertetést kérünk egy szabadon választott, egyiptomi témájú magyar ismeretterjesztő könyvről.

 

A tesztet letöltheted és kinyomtathatod innen. 

 Vissza