Értékelés szempontjai

Minden egyes feladattal max. 25 pontot lehet elérni.

 

A. Tesztkérdések:
a helyes válaszok 1-1 pontot érnek

B. Irodalmi feladat:
- feladat megértése (a kért téma feldolgozása)
- tárgyi ismeret, tájékozottság (a témába vágó ismeretek alapján készül)
- szaknyelv használata (a témához kapcsolódó kifejezéseket helyesen alkalmazza)
- fogalmazási készség (a leírás követhető, világos, nyelvezete kifejező, jól felépített szerkezete van)
- ötletesség
- a helyesírási hibákat nem tartalmaz / hibánként 1 pont levonás

C. Kézműves feladat:
- feladat fizikai megvalósítása
- a munka minősége, pontossága, az alkotás használhatósága
- esztétikai élmény
- a fényképező feladat pontos megértése (a felvételi szögek gondos beállítása, a tengely változatlansága)
- a felvétel minősége

D. Rajzos feladat:
- feladat megértése (a feladatnak megfelelő tartalom közvetítése)
- a rajz kivitelezésének minősége
- a kompozíció megszerkesztése
- esztétikus színhasználat
- esztétikai élmény