Armant / Iuny Montu ( Iuny Montu / Armant hieroglifákkal kiírva )
 
A város fáraókori nevén Jwny Smay / Jwny-Mntw ("Déli Héliopolisz" / "Montu Héliopolisza"), görög nevén Hermonthisz, Thébától kb. 20 km-rel délebbre helyezkedik el. A Nílus túlpartján Toddal azonos magasságban épült. Iuny-Montu nevét annyira általánosan használták még a késői korban is, hogy ebből képezték kopt (Ermont) és görög (Hermonthisz) megnevezését. Másik óegyiptomi neve is vallási képzeteket tükröz. Az Iuny név ugyanis Héliopolisz egyiptomi nevére (Iunu) emlékeztet, ahol kultuszközpontja állt. Azért is hívták "déli Héliopolisznak" (Iuny-semai), hogy ettől világosan elkülönítsék.
A terület a predinasztikus kortól lakott volt. Jelentősége először a Középbirodalom korában nőtt meg, majd a 18. dinasztia idején még tovább fejlődött. Több, mint egy évezreddel később pedig VII. Kleopátra a felső-egyiptomi 4. nomosz fővárosává nevezte ki.
Thébával, Toddal és Médamuddal együtt a harcias Montu isten székhelyének tekintették. Montut itt a Bakha / Bukhisz bika alakjában is tisztelték, a nyers erő és háború megszemélyesítőjeként. Az isten feleségét Tjenenet-nek nevezték, majd Rait-taui ill. Iunit istennő lépett a helyébe. Közös gyermekük a Hor-paRe-pakhered nevet viselte, és templomában további 6 alakjával együtt jelenítették meg (Harpokrates, Hor-Su-pakhered, Szemataui-pakhered, Ihi, Heka-pakhered és Hor-Hekenu-pakhered - a pakhered  "a gyermeket" jelenti).
Az isten armanti templomát a 11. dinasztia korában építették, noha papsága I. Pepi fáraó (6. dinasztia) korától kimutatható. A későbbiekben bővítették, de az Újbirodalom idején ismét restaurálásra volt szüksége: II. Ramszesz például két kolosszussal, Merneptah Ozirisz-oszlopokkal látta el. II. Nektanebo fáraó (30. dinasztia) már a perzsa időszakban lerombolt templom helyébe épített újat, ami a Ptolemaiosz korban tovább bővült, és VII. Kleopátra utasítására fia, Caesarion születése alkalmából még egy „szülőházzal" / mammiszivel is kiegészült. Ezeket az épületeket a 19. században bontották csak le, hogy egy cukornád feldolgozó üzemnek adjanak helyet.
Montu isten Armantban és Médamudban Bukhisz bika alakjában is megtestesült. A Ptolemaiosz kortól tudunk itt a kultuszához kapcsolódó viadalokról, és oraculumokról. A szent bikák temetője, melyet Bucheumnak neveznek, a várostól északra épült. II. Nektanebo fáraó korából ismerjük az első betemetkezést, és ismereteink szerint a Kr.u. 4. sz. első feléig használták. A Bukhisz bikát ellő teheneket szintén önálló temetőben temették el, a Bucheum mellett.
A Montu templomtól Keletre római kori falu épült.
 
 
 
© Győry Hedvig