Botvívás
 
 
A birkózással együtt az újbirodalmi emlékeken gyakran látni a botvívás jelenetét. Éppúgy ott van III. Thotmesz szobra előtt Amenmessze sírjában (TT19), mint Ehnaton trónusa előtt Tell el-Amarnában, vagy III. Ramszesz halotti templomának a falán, de Tjanuni felvonuló núbiai katonái is botokkal vannak felszerelve. Botvívást persze önállóan is ábrázoltak.
Tutanhamon sírja több eredeti vívóbotot megőrzött, így pontos képünk van erről az eszközről: kb. 1 méter hosszú, alsó végén gyakran kiszélesedik, hogy elősegítse a biztosabb fogást, és néha kosárszerű résszel szerelték fel, ami a kezet védte az ütésektől. A túlsó véget viszont esetenként fémmel erősítették meg. A régimódi botokról mindez hiányzott, és végük begörbült, vagy gombban végződött. Mindössze egy olyan hosszú példányróltudunk, mellyel két kézzel kellett harcolni, ahogy a 20. századi botvívók tették.
Az ábrázolások elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a harcosok a közönséget meghajlással üdvözölték, majd a botok keresztezésével kezdték a meccset. Gyors mozdulatokkal vívtak – vágtak és nem szúrtak. a módszert talán a szablyavíváshoz lehet leginkább hasonlítani. Védekezésként egy pajszszerű falapot használtak, amit a karhoz rögzítettek, vagy talán bőrből való pántokkal tekerték be a homlokot és az állat, máskor mindkét kezükben egy-egy botot tartottak.
A botvívók ruházatuk alapján katonák voltak, akik a királyi ceremóniák alkalmával az egyiptomiak felsőbbrendűségét mutatták győzelmükkel, vagy a vallási szertartások egy-egy elemét szolgálták. Kheruef sírjában (TT192) például, II. Ramszesz fáraó 3. szed ünnepén papirusz szárral vívtak, mialatt mások a dzsed oszlopot állították fel. a harcosok egyik csoportját a „Pe emberei", a másikat a „Dep emberei" felirattal látták el, ami az ősi butói kultuszkörhöz kapcsolja őket, és feltehetően Hórusz harcát idézi. Honszu sírjában (TT31) viszont Montu felvonulási bárkáján a kabin tetején folyik a botvívás. Hérodotosz (II.63) Paprémisz városában jegyzett fel hasonlót, ilyenre utal a dramatikus Ramesszeum papirusz, melynek gyökerei a Piramisszövegekig nyúlnak vissza.

 © Győry Hedvig

 Vissza