Gyerekjátékok
 
 
Keveset tudunk arról, hogyan játszottak a gyerekek – ritkán tartották megörökítésre méltónak. Fennmaradt néhány táblajáték, labda, játékszer, vagy akként értelmezhető tárgy, de sok olyan játék is van, melyhez nincs szükség kellékre. Éppen ezért jelentenek nagy kincset Ptahhotep és Mereruka masztabáinak domborművei, ahol az óbirodalmi fiúk többféle játékát is megörökítették. Hasonló ábrázolások ritkák más Ó- és Középbirodalmi sírokban, az Újbirodalom idején és később pedig teljesen hiányoznak.
Egyik képen hárman állnak egymás mellett, és negyedik társuk vállról vállra lépve, mint egy majom halad felettük. Kísérő szövege, „négyszer megkerülni", arra mutat, hogy négyszer kellett megismételni a mutatványt.
Egy másik jelenet felett a „szőlőpréselés" olvasható. Három sorban helyezkednek el az ifjak. A középsők a sarkukon állnak, és két kezükkel mindkét oldalon egy-egy társukat tartják. Ezeknek a lába a középsőké mellett van, de testük annyira kihajlik, amennyire csak a karok hossza lehetetővé teszi. Talán forogtak. De lehet, hogy a kötélhúzás egy speciális formáját látjuk.
Mereruka sírjában ugyanis két, egymás kezét tartó ifjút derekuknál átfogva húz szét csapatuk egymással ellentétes irányban. Feltehetően az ellenfél csapatot akarták saját térfelükre áthúzni. Máskor tényleges kötélhúzást látunk, mindkét oldalról férfiakkal. Az erőpróba egyik megnyilvánulási formája lehetett.
Egy következő, harcias jelenet viszont, mintha egy egyenlőtlen verekedést örökítene meg, amikor egy már térdelő legényt négyen is rugdosnak. Fogócskának tűnik az „Elkaptalak" felirat alapján, de nem lehetett ártatlan játék, ha azt is mellé írták, hogy „Lám megvertél! Bizony elfáradt két oldalam". A durva fogócskán kívül arra is gondoltak, hogy talán a térdelő fiú megregulázását akarták megörökíten például egy szabály megszegése miatt.
Máskor ketten harcolnak, mindkét kezükben egy-egy botot tartva, egy közöttük elhelyezett keresztpántos tárgy felett. Minthogy a felirat „lőni Seszmunak", a bor-és olajprés istenének, a cél a közöttük levő tárgy valamiféle összenyomása, -préselése lehetett.
Nem világos, miről szól az egymás mellett lótuszülésben ülő két ifjú képe (jóga?).
A négykézláb mászó fiú, hátán a két kicsivel viszont egyértelmű, ma is kedvelt szórakozása a piciknek.
Ismét más elfoglaltságot mutat az a jelenet, ahol két ifjú egymás vállát átkarolva áll. Mintha a maguk irányába szeretnék elhúzni a másikat.
Megörökítettek egy másik, máig élő egyiptomi játékot (khazza lawizza) is, korabeli nevén „gida a földből", ahol két ülő ifjú között kellett átugrani egy harmadik játszónak.
Ábrázoltak egy karikás játékot. Itt két ifjú állt egymással szemben, kezükben pálcával, és egy köztük levő karikát próbáltak felemelni vele. Feltehetően a gyorsabb volt a győztes.
Kheti középbirodalmi sírjában mintha zsákokat emelnének az ifjak, súlyemelős erőpróbaként.
Biztosan sokféle további ügyességi játékot és erőpróbát ismertek, de csak keveset örökítettek meg, hiszen ezek annyira magától értetődőek és mindennaposak voltak, hogy nem tulajdonítottak nekik nagy jelentőséget. Az egyszerű eszközök-szükséglet, vagy éppen eszköz nélküliségük miatt viszont régészetileg ritkán megfoghatóak.
 
 
© Győry Hedvig