Hierakón / Per-Nemti (Per-Nemti / Hierakón neve hieroglifákkal kiírva )
 
 
A 12. felső-egyiptomi nomosz székhelye, Per-Nemti a Nílus keleti partján, a mai el-Atawla területén volt. A Ptolemaioszok uralkodása alatt a Hieracón (Ἱεράκων) nevet viselte, majd a Kr.u. 4. század végén, a Notitia Dignitatum útleírásában Therakon néven szerepel.
Fáraókori emléke gyakorlatilag nem maradt fenn, csak néhány 12-13. dinasztia kori kőtömb a templomból, így az írott forrásokból ismerjük. A város életében központi szerepet töltött be Nemti isten és temploma.
Kr.u. 288ban az első Lusitaniai cohors állomáshelye lett – az el-atawlai „bazilika" romjai valószínűleg az ő táboruknak a maradványa.
A város lakói Deir el-Gabrawi térségében temetkeztek. Nevezetesek a mintegy 120, 6. dinasztia és talán első átmeneti kori sziklasír, melyekben később kopt szerzetesek telepedtek meg, és mellettük egy település is kialakult. Itt szenvedett mártírságot Diocletianus korában Szent Viktor, akinek a tempomát a város későbbi neve magában foglalta. A sírok némelyikében eredetileg nomosz kormányzó is temetkezett, akik közül néhányan a vezíri tisztséget is betöltötték (pl. II. Henqu, I. Hemré). Érdekes módon a déli együttes 8. sírjának a jelenetei egy szintén Ibi nevű személy temetkezésére használt thébai (TT36) sírban I. Pszammetik, szaiszi kori fáraó idejében ismét feltűnnek.
 
© Győry Hedvig