II. Ramszesz
 
A 19. dinasztia legnevezetesebb uralkodója trónrakerülése után mindjárt buzgón hozzálátott, hogy "kiterjessze Egyiptom határait". Számos hadjáratának és diplomáciai tevékenységének eredményeként Egyiptom virágzott, a jólét általános volt. A külső stabilizáció ugyanis a belsővel együtt folyt.
Hosszú uralkodása alatt több főfelesége volt, a legjelentősebbek: Nofertari (QV66), Izisz-Noferet, Maathórnoferuré, Meritamon és Bentanat. Fiainak számát száz körülire becsülik. Memphisz és Héliopolisz főpapjai saját fiai voltak, Khaemuaszet ill. Meriatum, Thébában viszont különböző papi családok tagjai lettek a főpapok.
Saját személyét istenként tiszteltette, a királyi méltóságot Amonéval egyenrangúnak tekintette. Új székhelyet alapított a Nílus deltában a mai Qantir mellett, melyet magáról Per-Ramszesznek, "Ramszesz házának", nevezett el. Sírja a Királyok Völgyében van (KV7), halotti temploma a Ramesszeum.
Rendkívül sok építészeti emléke maradt fenn. Karnakban is többfelé dolgoztatott, például a hüposztül csarnok bal falának külső oldalán palesztin hadjáratának jelenetei ékeskednek, és itt olvasható a kádesi győzelmet ünneplő "Pentaur verse", valamint a hettita-egyiptomi békeszerződés szövege. További jelenetek közül a líbiaiakkal, szírekkel és hettitákkal vívott csatái mesélnek el domborműveikkel fontos harcokat, de megjelenítik a foglyok feláldozását is. A csarnokban oszlopokat is állított.
 
Ha kedved van, próbára teheted emlékező tehetségedet egy keresztrejtvénnyel.
 
© Győry Hedvig