Upuaut (Ophoisz) isten
 

Az utak megnyitója" feltehetően felső-egyiptomi eredetű sakál alakú isten, akinek tisztelete már az Óbirodalom korában országszerte elterjedt. Bár a 3. dinasztia korától találjuk meg az írott forrásokban, úgy tűnik, vizuálisan már a Narmer palettán utaltak rá.
Neve többértelmű, hiszen a háborús út megnyitására éppúgy vonatkozik, mint az istenek útjának az elősegítésére, a felvonulások előtt haladására, vagy a túlvilági út megnyitására. A fáraót vadászatra is elkísérte, mint „a hegyes nyilú, aki hatalmasabb az isteneknél". Upuaut kivonulása jelezte az Oziriszi misztériumok kezdetét. Egyes változatok szerint a Szájmegnyitás szertartását is végezte. A „Hórusz-követők" élén felső- és alsó-egyiptomi szerepében két standardon vitték szobrocskáját.
Upuaut a királykultusz egyik fontos istensége volt, akinek standardra helyezett alakját a király mellett ábrázolták. A sakált ilyenkor rendszerint egy ágaskodó ureusz előzi meg, és egy kerekded jel, melyről feltételezik, hogy a királyi placentát ábrázolja. Ebben a formában tűnik fel a halotti bárka orrán is.
Az isten ősi jelentőségét jelzi, hogy alakja Szehemhet fáraó előtt is „megnyitotta az utat" sinai félszigeti expedícióján. Egyes elképzelések szerint valamikor az őskorban magát a fáraót szimbolizálta.
Jellemzően álló, sakál formájában ábrázolták, testtartásával különböztetve meg Anubisztól. Szent állata az aranysakál, vagy sakálfarkas (Canis aureus lupaster) fajhoz tartozott. Ritka, amikor az isten képe emberi alakot ölt, mint a hibiszi templomban. Ilyenkor katonaként jelenik meg, kezében buzogánnyal és íjjal, de sakál feje van.
Isteni apjaként Anubiszra vagy Széthre tekintettek. Azonosították Szedi („farokhoz tartozó") istennel, és a Piramsiszövegek „ő Ré, aki felment a horizontról" megállapítása alapján vel, míg „Izisz fiaként" Hórusszal. Állati alakja Anubiszhoz kapcsolta, míg az „aki az eget és földet elválasztotta" jelzője Suval.
Egyik mítoszvaiáns szerint a butói Uadzset szentélyben született. Női párjaként néha Uputautot említik.
Fő kultuszhelye Lükopolisz / Assziut volt, ahol Ozirisz fiának tartották, de egy időben Abüdoszban is fontos szerepet kapott, ahol Hentiimentiuval együtt tisztelték. Később szerepét Anubisz vette át, ám a sírok őrzőjeként továbbra is tisztelték. A 12. dinasztia korában ismét a temető védnökeként megkapta az „Abüdosz ura" és a „temető ura" címet. Assziuti temploma ismeretlen, mivel a modern város pontosan a régire épült rá. Kultuszát ismerjük még Quban, el-Hargarsza, Memphisz, Szaisz városából.
 
© Győry Hedvig