Kézműves feladat

 
Az egyiptomi írnokok először a kézírást, vagyis a hieratikus írást tanulták meg. A módszer a másoláson alapult. Kezdetben csak arra kellett ügyelniük, hogy minél pontosabban lemásolják a kívánt sorokat, és megtanulják, azok értelmét. Amikor ez már jól ment, akkor diktálás után írtak ismert, majd ismeretlen szövegeket, végül saját maguk is fogalmaztak. A hieroglif írást később kezdték el tanulni, és a hieratikushoz viszonyították. Ezúttal ti is hasonló feladatot kaptok.

Szinuhe történetének a kezdő sorait találjátok itt hieratikus írással. Ezek a pBerlin 10499 kezdősorai. Vízszintesen haladnak, jobbról balra. Néhol felismerhető még a hieroglifa formája, máshol annyira leegyszerűsödött az írásjel, hogy alig, vagy egyáltalán nem ismerhető fel.

 Szinhue

 

A fenti szöveg hieroglif átírása a következőképpen fest, szintén jobbról balra írva:
(A szögletes zárójelbe írt részek modern kiegészítések, más források alapján. A piros jeleket a papiruszon eredetileg is piros tintával írták, jelezve, hogy velük kezdődik egy egység. A számok a hieratikus szöveget tartalmazó papiruszon olvasható sorok számát mutatják. A ferdén vonalkázott részek a papiruszon található hiányokat, kopásokat jelzik.)

(Forrás: Edward Bleiberg, University of Memphis, USA)

A részlet Dobrovits Aladár fordításában így hangzik:
1) A fejedelem, a főnök, az uralkodó helytartója az "Íjászok" országaiban, 2) a valóságos királyi ismerős, az ő szeretette, a kísérő, Szinuhe így szól: kísérő vagyok, 3) aki az ő urát kíséri; a tiszteletre méltó Noferunak, a kegyencnők nagyjának, 4) királyi feleségnek Khnumszutban, Amenemhat király leányának 5) Kanoferuban háremszolgája.
A harmincadik évben, az áradás évszaka harmadik hónapjának hetedik napján. 6) Felment az isten az ő horizontjára, Felső- és Alsó-Egyiptom királya Szehotepib-Ré [ti. eltávozott az égbe.]

Feladat:

Éppen most kezdetek ti is írni tanulni, a hagyományos óegyiptomi módszerrel. Megkaptátok első feladatotokat:

5-8. osztály:
1. faragjatok magatoknak nádból tollat!
2. Másoljátok le a fenti hieratikus szöveget egy papírlapra a saját készítésű nádtollal!
Készítsetek róla digitális képet, és azt küldjétek el!

 


9-12. osztály:
A fenti 1. és 2. feladat után
+ 3. Nézzétek alaposan meg a hieratikus és a hieroglif szöveget, majd keressetek legalább 5 jelet / jelcsoportot, ami azonos a két szövegben! Ezt a számítógép segítségével vágjátok ki és helyezzétek egymás mellé, majd keressétek meg a jellistában, hogy mit ábrázol, és küldjétek el ezt is!

 

Az interneten több helyen is megtalálható a jellista, pl.
angol magyarázatokkal: 1 (http://www.egyptianhieroglyphs.net/gardiners-sign-list/) és
2 (http://mjn.host.cs.st-andrews.ac.uk/egyptian/unicode/tablemain.html ), és
3. (http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/people/gardiner/gardiner.htm),
német és francia magyarázattal: http://de.wikipedia.org/wiki/Gardiner-Liste ),

Minta:
pl. első sorban  =  = marhabőr nyíllal átlőve (F29) és cipó (X1),
utolsó sorban  =  = horizont (N27, két domb között felkelő napkorong)

Alan Gardinernek köszönhetjük azt a rendszert, amit ma az egyiptológia használ, és folyamatosan egészít ki az egyes hieroglifák egyedi variációival. Itt minden jelnek megvan a saját kódja, mellyel egyértelműen megnevezhető. Ez különösen az egymáshoz nagyon hasonló hieroglifák esetében fontos, és akkor, ha a hieroglif szöveget számítógéppel szerkesztik, mint a fent látható esetben.

vissza