jelenetkicsi
 
 
Újbirodalmi áldozati jelenet

Készült:
19-20. dinasztia
Anyag:
mészkő
Méret:
-
Leltári szám:
-
Származása:
ismeretlen
Publikáció:
Nagy István, Vezető az Egyiptomi Kiállításhoz, Budapest 1999, 38-39. oldal és 22. kép.

 
 
A kőlap egy nagyméretű sztélé áldozati jelenetét őrizte meg számunkra, mely egy sztélé középső sávja lehetett. A felső jelenetből semmi sem maradt meg. Az alsó feliratos sávból az első sor, és a következő tetejének egy egészen keskeny része tartozik a töredékhez, mely nem teszi lehetővé a jelek kikövetkeztetését. A sztélé szélessége sem teljes, bal széle megmaradt (bár alsó részén teljesen lekopva), jobb oldalán azonban még tovább folytatódott a jelenet.

Jobb oldalon az áldozatot bemutató férfi részlete látható, és amint a két pliszírozott szoknya maradványából megállapítható, a Ramesszida korban szokásos viseletben áll.

Lábán nem visel sarut, mezítláb van. Előtte egy kerek, középen alátámasztott asztal található, dúsan megrakva mindenféle finomsággal: lepénykenyerek, cipók, tálcán felhalmozott gyümölcsök, fejüket visszahajlítva elhelyezett liba pár, közöttük töltött sütemény, feljebb fügével megrakott tálcák, végül lótuszvirág. Az asztal alatt edénytartóra állított, iszapkupakkal ellátott sörös edények köré szintén hosszúszárú lótuszvirágot tekertek.
Az asztal felett a hieroglif szöveg kis részlete is megmaradt. Ezt két függőleges oszlopokba rendezték, melyeknek az alja maradt meg: "... a tökéletes [isten], a temető ura / ... tisztelet Ozirisznek, aki a Nyugat élén áll."

Az áldozatot Ozirisznek mutatják be, aki alacsony háttámlás széken trónol szorosan teste köré tekert lepelbe burkolva, mint a halottak. Jobb kezében a légycsapót, a balban az uasz jogart tartja. Fején háromosztású parókát visel, melyen ezúttal a hullámos szarv felett a napkorongos ureuszok közé illesztett kettős strucctoll korona emelkedik. Alul a tollak között ugyancsak a napkorongot mintázták meg. Ez a memphiszi Ptahnak és Szokarisznak jellegzetes fejéke, akikkel Ptah-Szokarisz-Ozirisz formában a késői korban gyakran azonosították. Előtte egy széles feliratos oszlop személyét határozza meg: "Ozirisz, aki Abüdoszban van, a neheh-örökkévalóság fejedelme."

Mögötte felesége, Izisz istennő áll, két kezével férje karját érintve. Õ hosszú, testhez simuló ruhát visel, fején pedig a szintén háromosztású paróka felett nevének jele, a trónus alakja látható.

A házaspár egy kis szentélyben helyezkedik el, melynek homlokzatát ureuszok sora díszíti. Az ureusz fríz alatt két architrávot (szemöldökfa) rajzoltak ki, melyeket mindkét oldalon egy-egy, növényi elemekkel kombinált oszlop tart. Az elülső oszlop és Ozirisz alakja között emelkedik egy lótuszbokor: két bimbó között egy kinyílt virág, melyen a négy Hóruszfiú múmia formájú alakja áll szorosan egymás mellett.
A Hóruszfiúk felett két feliratos oszlop az nevüket tartalmazza: "Amszet, Hapi, Kebehszenuf és Duamutef jövése..."

A jelenet alatt valaha vízszintes feliratsávok sorakoztak egymás alatt, melyekből csak a legfelsőből maradt fenn néhány jelcsoport részlete. Ebből állapítható meg, hogy a halott még életében betöltötte a " királyi írnok" tisztséget. A sor eleje teljesen lekopott, de a másik feléből a formula egy része még olvasható: "[Királyi áldozat adassék] ... az igazhangú ..., az igazhagnú Geb előtt, és Ozirisz előtt ... a királyi írnok ka-lelkének ///."

Győry Hedvig

 

vissza a vitrinhez
Vissza a vitrinhez