ozirisz szobra
 
 
Ptah-Szokarisz-Ozirisz szobra

Készült:
Ptolemaiosz kor
Anyag:
festett fa
Méret:
76,8 x 45 x 12,5 cm
Leltári szám:
51.2098
Származása:
ismeretlen, de feltehetően Ahmimból való
 
 
Publikáció:
Nagy István, Vezető az Egyiptomi Kiállításhoz, Budapest 1999, 103-104. oldal és 87. kép.

 
 
Magas, tégla formájú talapzaton múmiaformájú szobor áll, fején kettős tollkoronával. A fej ovális, háromrészes paróka övezi, melyet feketére festettek. A feltűnően nagy fülek ráfekszenek. Az orr egyenes és hosszú, nyergéhez kapcsolódik a szemöldök. A szem hosszúkás, a szemhéjak hangsúlyotottak, az kicsiny ajkak egyenesek és egyformák. Az áll plasztikusan kidolgozott. A törzs gyakorlatilag nyak nélkül kapcsolódik a fejhez. A múmiaalak tagolatlan, síma felületét csak festés díszíti. Az uzeh gallért több soros gyöngysor alkotja. Alatta négyzet formájú mezőben jobb felé forduló, térdelő alak látható, majd keretbe foglalt hieroglif feliratos oszlop látható. Ez a lábfejeken végződik, melyeket egy tömbben, tagolatlanul jeleztek. A hátoldal teljes hosszában kiemelkedik a hátpillér, melynek felső harmadába szögletes mélyedést vágtak. Ezt vékony kis falemez fedi. Ide szokták a túlvilági utat segítő Halottak Könyve papiruszt helyezni. A talapzat csak a tetején van díszítve. A szobor csappal lett rögzítve a végén.

A múmiaformájú szobrok az Ozirisszal egyesült halottat, egyiptomi nyelven saH ábrázolták, és túlvilági boldogulását segítették azzal, hogy örök életre való újjászületését biztosították - a többi halotti mellékletet kiegészíve. Ezt a funkciót erősítette, amikor a Késői Kortól a Halottak Könyve papiruszt is belehelyezték. A szobor felirata többnyire Ozirisz mondását és halotti áldozati formulát tartalmazott.

A halottat ábrázoló múmia formájú saH-szobrokat a 18. dinasztia korától volt szokás a sírba helyezni. A 19. dinasztia idején Ozirisz alakú szobrok is feltűntek, melyekbe papirusztekercseket helyeztek. A 21. dinasztia korában mindkét szobortípust gyantás fekete borítással ill. fekete festéssel látták el, melyet később színes festés váltott fel. A 8. sz. közepe táján, a saH-szobrok alakjában, de az Oszirisz szobrok üregével és Szokárisz kettős tollkoronás fejdíszével tűnt fel a Ptah-Szokarisz-Ozirisz szobor típusa. Ezek többsége mégis a Ptolemaiosz kor első két évszázadában készült, és használata a korszak végére már meg is szűnt. Ez alatt a 7 évszázad alatt azonban a díszítések szerkezete és stílusa számos változatban megtalálható, melyek a helyi koporsóműhelyek kortárs stílusát követik.

© Győry Hedvig

 
vissza a vitrinhez
Vissza a vitrinhez