Ozirisz agy
 
 
Ozirisz-ágy

Készült:
Késői kor
Anyag:
fa
Méret:
63cm
Leltári szám:
-
Származása:
ismeretlen
 
 
Publikáció:
-

 
 
A téglalap alakú lemez közepén Ozirisz közismert alakja hátrafelé kissé megdöntve áll. Az isten jobbra fordul, lábai szorosan össze vannak zárva, testét lepel takarja, melyből kezei látszanak csak ki, bár karjait is érzékeltette a fafaragó mester. Mindkét oldalon légycsapót tart, melynek szálai baloldalon karját is takarják. Nyakán a lepel íves ráncot vet. Feje erősen kiemelkedik, sommásan lett mintázva, és jellegzetes atef koronáját viseli. Az egész alakon megfigyelhető aránytalanságok és elrajzolások itt a fejrésznél különösen feltűnőek. Füle kissé felcsúszott, orra hegyes, szeme inkább csak sejthető. A korona két strucctolla különböző magasságokban és méretben illeszkedik a középső, fehérkorona részhez.

Tartalmukkal együtt fennmaradt darabok alapján tudjuk, hogy a falapon bemélyedő figurát földdel és gabona magokkal töltötték ki, melyek csírázása a sír lezárása után indult meg, szimbolizálva az élet halál utáni folyamatosságát. Maiherparé darabján (M: 178 x 68 cm, Kairói Múzeum, lelt.. sz. CG24061) úgy érték ezt el, hogy fa keretre vásznat feszítettek, és erre vastag viaszréteggel rárajzolták Ozirisz alakját, majd még a viasz kihűlése előtt földet és magokat szórtak rá és alaposan megöntözték. A sír felnyitásakor az elszáradt levelek látványa fogadta a feltárókat. Az ágy szimbolikus értelme nyilvánvaló: a "halott" magok kikelve kizöldültek, élettel teltek meg, éppúgy, mint ahogy az isten újjáéledt Izisz varázsereje révén, hogy létrejöhessen közös gyermekük, Hórusz isten. A magok kihajtását számos dombormű is megörökítette. Nem véletlen, hogy a halotti kultuszban is szerepet kapott. A Halottak Könyve 69. fejezetében például, miután a halott azonosult Ozirisszal, erősnek és isteninek mondta magát Ozirisz halotti ágyán, mivel az istennel együtt született újjá, és fiatalodott meg (35-41. sor).

Az Ozirisz-ágyak a 18. dinasztia korában jelentek meg az egyiptomi halotti kultusz tárgyai között, így például Tuja és Yuja közös temetkezőhelyén mind a kettőjük számára elhelyeztek egyet, vagy II. Amenhotep, Hóremheb (CG 3840B) és Tutanhamon fáraók sírjában. Ez utóbbinak az Ozirisz ágyát gondosan kibélelték, és a gabona figurát a múmiákhoz hasonlóan vászonba burkolták. A tartó szerkezetek ekkoriban valódi ágy méretben készültek, és volt, amikor lábakon álltak. A rítus mégsem lehet újbirodalmi eredetű, mivel egy 2. dinasztiabeli szakkarai sír egyik földalatti helyiségében is találtak erre utaló nyomokat.

Egy más Ozirisz-ágy forma agyagtégla volt, felső részében bemélyített Ozirisz figurával, melybe szintén földdel kevert gabona magokat tettek. Ilyen darabokat például a stockholmi és hildesheimi egyiptomi gyűjtemények őriznek még. Minden valószínűséggel ebből a típusból fejlődött ki a késői kori Ozirisz-ágy.

 
vissza a vitrinhez
Vissza a vitrinhez