fejkicsi
 
 
Középbirodalmi fáraóbüszt

Készült:
késő Középbirodalom (13. dinasztia)
Anyag:
diorit
Méret:
23 cm
Leltári szám:
51.2049
Származása:
ismeretlen
Publikáció:
Győry Hedvig, Fáraóbüszt az Egyiptomi Kiállításon / Bust of Pharaoh in the Egyptian Exhibition, Art Friends, April 1997, (Budapest) 6. oldal,
Kóthay Katalin leírása in: Reneszánsz a fáraók Egyiptomában, Budapest 2008, 143. oldal.

 
 
A megközelítőleg életnagyságú szoborból származó büszt egy fáraót ábrázol. Az ovális arcot a nemesz kendő övezi. Ennek homlokpántja felett egy plasztikusan mintázott ureusz kígyó tekeredik. A kendő vízszintesen sávozott. Hátul azonban a sávok sugarasan lefelé futnak, majd alul copfszerű fonatban végződnek. A fejen az arccsont és az áll előreugrik, a ráncok bemélyednek. Az így kialakított mosolygós arc éles ellentétben áll az egyenes vonalú, keményen összeszorított száj szigorával. A szemek alakja mandulára emlékeztet, vastagon körülárkolták őket, és egyenesen előre tekintenek. A fülek természetellenesen nagyok, szokásos anatómiai helyükhöz képest magasan helyezkednek el. A törzs csupasz, jól látszanak rajta a természethűen kidolgozott izmok.
A szobor hátpillére és talapzata, ahol a felirat el szokott helyezkedni, hiányzik, így nem tudni, készítői kit is kívántak megörökíteni. A szobron fellelhető stílusjegyek a 13. dinasztiára való keltezést valószínűsítik, ugyanakkor ikonográfiai vonásaiban a 12. dinasztia idealizált uralkodó képmásait követi. A látszólagos egyéni vonások ellenére sem tekinthető azonban portrénak, mivel érezhetően az eszményi uralkodó vonásait egyesíti magában.
Mint a fáraószobrok általában, a büszt az uralkodó személyén túl annak isteni voltát is jelezni kívánta. A fennmaradt részletek alapján feltehetően egy trónoló, esetleg térdelő szobor darabja lehetett. Minden valószínűség szerint templomban állították fel, ahol a helytől függően többféle funkciót is betöltetett. A szentélyben a fáraó halotti- vagy istenkultuszát szolgálhatta fő- vagy "együttlakó" isten formájában, míg a templom előcsarnokában az istenvilág és alattvalói között közvetítő szerepet tölthetett be az istenített fáraó.

Győry Hedvig

 
vissza a vitrinhez
Vissza a vitrinhez