A 2015/16-os vetélkedő

harmadik fordulójának irodalmi feladatára érkezett írások csapatok szerint

 • II. Ramszesz dicsérete

  II. Ramszesz fáraó volt,
  de királyi vére nem igen volt,
  Trónját nagyapjától örökölte,
  Mégis hivatását megbecsülte.
  Ramszesz, ura földnek, égnek,
  napok és csillagok érte égnek.

  Hadjáratai messze híresek voltak,
  igazságodnál nagyobb volt szerénységed.
  Nílus vize őrzi titkodat,
  Templomaid jelzik nagyságodat.
  Ramszesz, ura földnek, égnek,
  napok és csillagok érte égnek.

 • Himnusz Anubiszhoz

  Anubisz, áldj meg minket!
  Te, Basztet és Ré fia, holtak védelmezője.
  Anubisz, kísérd el szeretteinket a túlvilágra,
  Te Basztet és Ré fia, holtak védelmezője.

  Anubisz, te sakálfejű bölcs isten,
  Te Basztet és Ré fia, holtak védelmezője.
  Anubisz, te igazságos, bátor isten,
  Te Basztet és Ré fia, holtak védelmezője.

 • Nofret himnusza

  Kizöldül lépteid nyomán Széth földje,
  És pillantásodtól ujjongva kel életre.
  Rügyeket fakaszt a hangod zenéje,
  Virágba borul Ozirisznak kertje.
  Ó Szépek Szépe, Per-Ramszesz éke,
  Hathor büszkesége, Ré tüneménye,
  Kinek arcodon felragyog dicső fénye,
  Teljessé lesz benned tökéletessége.

  Hófehér vászon rejti gazella termeted,
  Karcsú derekadat gyöngyökkel övezed.
  Fekete hajadban búzavirág kékje
  A természet bájos, nemes egyszerűsége.
  Ó Szépek Szépe, Per-Ramszesz éke,
  Hathor büszkesége, Ré tüneménye,
  Kinek arcodon felragyog dicső fénye,
  Teljessé lesz benned tökéletessége.

  Ujjaid pajkos játéka hirtelen
  Gyönyörűséges csokrokat terem.
  Mindegy hogy lótusz, perzea vagy pipacs,
  Virággallérodban bármelyik jól mutat.
  Ó Szépek Szépe, Per-Ramszesz éke,
  Hathor büszkesége, Ré tüneménye,
  Kinek arcodon felragyog dicső fénye,
  Teljessé lesz benned tökéletessége.

 • Az ember barátja

        Az ember  ismerőse!
  Ha ezt olvasod,
  lelkedben érzelmed felragyog.
  Megismernéd őt,
  eszedbe sem jutna otthagyni a barátod.
  Sorsotok elején,
  egymással jókat nevetvén,
  új otthonotokba menvén,
  távolság születvén.
  Érzések érnek el,
  melyekről barátodra ismersz:
  Hűséges és lelkes, szerény,
  barátságos, edzett.
  Játékos de érett,
  mosolyra hangoló,
  kitartó, figyelmes és kedves,
  humoros, bátor, megbízható.

 • Himnusz a nílusi krokodilhoz

  Ó, Krokodil, folyók fenevada, hüllők fáraója
  Széth földi megtestesítője, Apophisz barátja.
  A Nílus nádasainak rettenetes réme
  Aki mindent megeszik ebédre,
  Hallgasd meg könyörgésünket!
  Ó, ne egyél meg minket!

  Pikkelyes testeden megcsillan a napfény,
  Amint a vízben lesel áldozatra,
  A törpevízilóra, az antilopra,
  A zsiráfra, a hatalmas elefántra.
  Hallgasd meg könyörgésünket!
  Ó, ne egyél meg minket!

  Hatalmas álkapcsod szerte-széjjel nyitod,
  Fogaid, mint megannyi hatalmas gyilok,
  Merednek az égnek, az állatok félnek,
  Remegve remélnek, nem lesznek ebéded.
  Hallgasd meg könyörgésünket!
  Ó, ne egyél meg minket!

  Könyörgünk, ne egyél meg minket,
  Mert fél fogadra se lennénk elegek,
  De, ha mégis felfalnál,
  Odaát már Ozirisz vár.
  Hallgasd meg könyörgésünket!
  Ó, ne egyél meg minket!

 • Himnusz Menheperuré vagy IV. Thotmes fáraó dicsőségére

  Ő a Napisten választottja, akit dicsérünk,
  aki a Fehér Korona és a Vörös Korona viselője Geb trónusán,
  aki a hatalmas Szfinx szabadítója,
  az Úr, a nagy templomépítő.
  Ő az erős bika, a tökéletes megjelenésű,
  Alsó és Felső- Egyiptom királya,
  akinek tartós a királysága, mint Atumé,
  akinek kardja hatalmas,
  aki leveri a Kilenc Íjat.

  Ő, aki Gezert eltaposta minden harcosával együtt,
  aki Nazarin országával elhozta a békét,
  akinek kegyelméért könyörögnek ellenségei,
  akinek bányáiban ömlik a türkiz, mint a Nílus árad.
  Ő az erős bika, a tökéletes megjelenésű,
  Alsó és Felső- Egyiptom királya,
  akinek tartós a királysága, mint Atumé,
  akinek kardja hatalmas,
  aki leveri a Kilenc Íjat.

 • Himnusz Basztet istennőhöz 

  Ki éjszakában surranó állatként jár.
  Az embereket halálos kórtól védelmezője.
  Ő rá mindenki imádattal tekint 
  A csodálatos istennőhöz Básztet. 

  Oroszlán álarcot magára öltő.
  Macskaként járja a világot.
  Lábai nyomán életre kel a holt föld.
  Áldásra vágyók oltalmazója.
  Egyszerû halandók védelmezője.
  Ő rá mindenki imádattal tekint.
  A csodálatos istennőhöz Básztet

 • NOFERTITI DICSÉRETE


  Csodás a te arcod, bájos a szépséged,
  Hangod megörvendezteti az egész néped.
  Hattyúnyakad, szép termeted tekintélyt parancsol,
  Színed előtt minden alattvaló térde meghajol.
  Ó fenséges Nofertiti, Echnaton királynője,
  Te vagy Egyiptom legnagyobb úrnője.

  Lányaid csodásak, mint te magad,
  Nevedet dicsőíti mind a hat.
  Örömöd nem tartott sokáig felhőtlen,
  Maketatont a halál elragadta tőled
  Ó fenséges Nofertiti, Echnaton királynője,
  Te vagy Egyiptom legnagyobb úrnője.

  Áldoztál Atonnak a Napistennek,
  De ő nem lépett elő egy istennek.
  Kitüntetést adtál az arra érdemesnek,
  Ezért ők dicsőítést mondtak a fenségesnek.
  Ó fenséges Nofertiti, Echnaton királynője
  Te vagy Egyiptom legnagyobb úrnője.

  Titokzatos múltad és titokzatos jövőd,
  Támogatta Kiát, az utánad jövőt.
  Ahogy jöttél a talányból, úgy tűntél el végleg
  Elvette a fáraó a kegyelmét tőled.
  Ó fenséges Nofertiti, Echnaton királynője
  Te vagy Egyiptom legnagyobb úrnője.

 • Paszer vezír himnusza

  Hórusz égisten, védelmezd e földet!
  Okos tanácsaiddal segítsd vezírünket!
  Bölcs tervet szőve készült ő a harcra,
  Csaták hevében nem pihent a kardja.
  Kezében, mint villám, forgatta a fegyvert,
  Segítette társát, sosem hagyta cserben.
  Számos ütközetben híven követtük,
  Sólyomfejű isten, óvjad vezírünk!

  Hórusz égisten, védelmezd e földet!
  Háború, éhínség kerüljön el minket!
  Vezírünk jó ember, nekünk ő a minta,
  Embersége, jósága számunkra a példa.
  Az elesetten segít, a szegényt támogatja,
  Az éhező embereket asztalához hívja.
  Vigaszt ad a szenvedőnek, gyógyítja a lelket,
  Sólyomfejű isten, óvjad vezírünket!

 • Tutensámli

  Segítesz te kis bajban, nagy bajban
  Boldogan, szomorúan.
  Bátor vagy, s kezed nem rest,
  Míg el nem ess*. 
  Megvívsz te még az Isten küldött csapással is,
  Mi mennydörgésként dönt le.
  Diadal ittasan távozol te minden esetben.

  Tested erős, mint a vas,
  Kezed vág, mint a kard,
  Míg el nem ess’.
  Dicsőségben nincs hiányod,
  Hisz, persze hős vagy.
  Hol elhaladsz lábad port nem hagy.
  Szemünkben te oly’ magas,
  Óhatatlanul hős vagy.

  *ess’ jelentése: esel

 • Himnusz Nagy Ramszesz dicsőségéről

  Te vagy az, királyok közt a legnagyobb,
  Egyiptom napja, Ré fia,
  Törvényed erős, mint a bika,
  Lelked fényes, mint Ré maga.
  Te vagy az igazságos, a bölcs, népünk vezetője,
  Minden egyiptomi királya.

  Gyermekeid ragyognak, mint csillagok
  A fényes hold körül,
  Ellenséged elhullik,
  harci kocsid előtt.
  Te vagy az igazságos, a bölcs, népünk vezetője,
  Minden egyiptomi királya.

 • Himnusz Nofret áldására

  Ré kegyelmébe fogadott, megismerhettem jóságod,
  mikor Urad házába vezetett utam,és virágaid
  szirmai közt Pahet erejét megpillantottam.
  Szerény szemeid az égboltot beragyogják,
  szelíd szavaid világom körbefonják,
  ahogy ott ültél Urad mögött,
  reméltem válaszolsz nekem.
  Nofret, ki Basztet kegyeltje,
  a szerelem és vidámság evilági őrzője.
  Aton ereje és Anuket szíve lakjon benned!

  Táncod tökéletes, minden kecses mozdulatában
  Hathor szépségének szépséged földi mása.
  Kérem, hogy Ré végtelen igazsága
  arról, hogy lényednek nincsen párja
  jusson el hozzád, és még e világban
  kegyet nyerjek uradtól arra,
  hogy közeledben legyek.
  Nofret, ki Basztet kegyeltje,
  a szerelem és vidámság evilági őrzője.
  Aton ereje és Anuket szíve lakjon benned!

  A lakoma végén, énekem hallva,
  jóságos arcodat , félve felém fordítottad,
  talán megpillantottad bennem, ki
  örök erős szolgálód lehet.
  Lelkem békéjéért, életem értelméért
  Thor bölcsességével fohászkodtam
  Urad engesztelődéséért, hogy megismerhesselek.
  Nofret, ki Basztet kegyeltje,
  a szerelem és vidámság evilági őrzője.
  Aton ereje és Anuket szíve lakjon benned!

  Ré kegyelmébe fogadott, mikor megismerhettem jóságod.
  Urad bölcsességéből ma én vagyok Amon szeretettje
  Nofret, te vagy életem értelme.
  Szóljon énekem Aton erejével, hogy
  méltó legyek hozzád, kiben Basztet földi mása született újjá.
  Ajándékaimmal elhalmozlak téged, és
  álmodba is elkísérlek téged, míg élek.
  Nofret, ki Basztet kegyeltje,
  a szerelem és vidámság evilági őrzője.
  Aton ereje és Anuket szíve lakjon benned!

 • Himnusz Réhez

  Ré a napisten
  A hihetetlen
  Ré a főisten
  Aki előtt ismert az ismeretlen
  Reggel felkel a nap
  Köszönti őt a pap
  Mert Ré ura az égnek
  Kinek kegyeiért a papok munkában égnek

  Ré a napisten
  A hihetetlen
  Ré a főisten
  Aki előtt ismert az ismeretlen
  (Ré a hatalmas égi csoda)
  Ré mindenkit ismer
  Mert
  Ő a hatalmas isten

  Ré a napisten
  A hihetetlen
  Ré a főisten
  Aki előtt ismert az ismeretlen
  Álld őt a sok csodáért
  Rét, aki mindent ért
  Így könnyíti sorsát az embereknek
  Miről én is gyakran elmerengek

  Ré a napisten
  A hihetetlen
  Ré a főisten
  Aki előtt ismert az ismeretlen
  Ezért mondom a sok embernek:
  Minket az istenek nem vernek
  Ré a napisten, célja számunkra homály
  De az embereknek jót akar: ezt kell hinnünk, mert muszály

 • Himnusz Maathoz

  Istennő, az Égi Bárkán utazó-társ, Ré lánya és segítője,
  nélküled reggelente nem jelenne Héper a horizonton,
  nem ragyogna Ré delelőn, s Atum nem szállna alá nyugaton,
  nélküled Nagy Kandúr sem vághatná le fejét Apophisznak,
  nélküled termékenyítő Ahetet nem követné Peret gazdagsága,
  a forgást nem zárná Semu forró leheletével.
  Óh, istennő, aki a Rend űrnője vagy a Két Földön,
  Kettős Csarnokodban tollad a mérlegen dönt a holtnak szívéről,
  ott a kezedben az uasz jogara, ott van az ankh is,
  te adsz Hatalmat, veled örök az Élet,
  általad van igazság és létezik törvény,
  te teremtesz harmóniát Föld és Ég, kicsi s nagy közt,
  téged ad át a fáraó az isteneknek,
  légy hát tisztelt, s nagyra becsült Maat tolla!

  Istennő, a bölcs Thotnak felesége,
  bíró és írnok mind könyörög tehozzád,
  adj követendőt, szabd ki a jónak határát,
  nélküled isefet dúlná Kemet nagyszerű földjét,
  nem dolgozna kicsi szorgosan, nem virulna vetés,
  aratás sem dúskálna a kalászban,
  és a nagy sem méltón látná el tisztét,
  tetteire nem tenné senki az emberségnek a fékjét.
  Óh, istennő, aki a Rend űrnője vagy a Két Földön,
  Kettős Csarnokodban tollad a mérlegen dönt a holtnak szívéről,
  ott a kezedben az uasz jogara, ott van az ankh is,
  te adsz Hatalmat, veled örök az Élet,
  általad van igazság és létezik törvény,
  te teremtesz harmóniát Föld és Ég, kicsi s nagy közt,
  téged ad át a fáraó az isteneknek,
  légy hát tisztelt, s nagyra becsült Maat tolla!

 • Himnusz Imhotephez

  Imádkozzunk Imhotephez,
  A gyógyítás istenéhez,
  Az emberek és Istenek orvosához,
  Mindannyiunk jótevőjéhez,
  Aki álmot küld a szenvedőkre és enyhíti fájdalmunkat.
  Ptah fia, az írnokok patrónusa,
  Védj és oltalmazz bennünket.

  Te, aki életedben is annyi jót tettél,
  Fekete Föld ura után az első,
  A Nagy Ház felügyelője,
  Heliopolisz főpapja, s a fáraó tanácsosa,
  Árassz el minket szereteteddel.
  Ptah fia, az írnokok patrónusa,
  Védj és oltalmazz bennünket.

  Te vagy ki nagy fáraónk nyughelyét építed,
  Tudásod és bölcsességed messze földön híres,
  Véget vetettél a nagy éhínségnek,
  Imádkoznak hozzád az anyák,
  S bölcs fiaik Egyiptomot felvirágoztatják.
  Ptah fia, az írnokok patrónusa,
  Védj és oltalmazz bennünket.

 • Nofret

  Ó Nofret, Te kedves, készséges, melegszívű,
  A zene iránti szereteteddel példát mutatsz nekünk,
  Meséiddel, történeteiddel soha be nem telünk.
  Nofret, Mosolyogj még!
  Hadd pezsegjen bennünk a vér!

  Táncosnőink csak neked mozognak,
  Vonzerőd elbűvöli őket,
  Mosolyod ad nekik reményt.
  Nofret, Mosolyogj még!
  Hadd pezsegjen bennünk a vér!

 • A nagy Frátor Himnusz!!
   
  Nagy erős bátor 
  a neve a nagy Frátor 
  Óriási ereje nem bír vele Isten se! 
   
  Nagy erős bátor 
  a neve a nagy Frátor
  akkor a a feje se nem bír vele senki se! 

 • Himnusz Meri- Szahmethez

  Hódolat néked, ó, Meri- Szahmet,
  Hombáraink legfőbb ura.
  Ramszesz fáraó, Élet, üdv, egészség Neki!
  Királyi írnoka,
  ki mindent tud és mindent lát.
  Tetteid dicsőséges fénye
  Eláraszt bennünket.
  Thot szeretettje,
  Írnokok írnoka.

  Te vagy jótevőnk, bátor megmentőnk,
  ki győzedelmeskedett a kígyó felett.
  Lelkek megmentője,
  az istenek az égi magasságokból
  üdvözölnek Téged.
  Tetteid dicsőséges fénye
  Eláraszt bennünket.
  Thot szeretettje,
  Írnokok írnoka.

  Te vagy az Úr, kit ünneplünk
  és áldunk.
  Ábrázatod kegyes,
  és áldott az, ki látja.
  Tisztességed és bizalmunk benned végtelen.
  Tetteid dicsőséges fénye
  Eláraszt bennünket.
  Thot szeretettje,
  Írnokok írnoka.

 • Himnusz világunk védelmezőjéhez, munkánk segítőjéhez, Per-Ramszesz oltalmazójához,  a szépséges Tauret istennőhöz

  Ó, Tauret, szép virágszál,
  Hajnal csillag, piros rózsánk,
  Védj meg minket a gonosztól,
  S minden rossztól!
  Ó, Tauret, földi angyal,
  Okos vezér, jó katona     
  Fényes gyémánt, ragyogó kő,
  Bátor istennő!
  Úgy ragyog a fényes Nap,
  Mint Tauret kívánja!
  A sok föld is előtte
  Jó termést hoz év végre!

  Ó, Tauret, védj meg minket,
  Adj erőt, s ne is keveset!
  Segíts fel, ha elestünk,
  Hogy többet már ne szenvedjünk!
  Ó, Tauret, ne félts tőlünk  
  Se ételt, se italt, se jót!  
  Se vagyont, se földet, se vizet,
  Se szépet, se az eget!
  Úgy ragyog a fényes Nap,
  Mint Tauret kívánja!
  A sok föld is előtte
  Jó termést hoz év végre!

  Ó, Tauret áldjál még meg,
  De ne csak engem érjen ez:
  Minden egyiptomi embert,
  Hogy itt minden boldog legyen!
  Úgy ragyog a fényes Nap,
  Mint Tauret kívánja!
  A sok föld is előtte
  Jó termést hoz év végre!

  A sok föld is előtte
  Jó termést hoz év végre!

  A sok föld is előtte
  Jó termést hoz év végre!

  Írta: Gindilla Lotte      
  Megzenésítette: Morvai Eliza 

 • Himnusz Nofret szépsége felé

  Ó tökéletes Isten,
  Ó Amon fia,
  Ó hatalmas úr,
  Ó sokfarkú erős bika, kit hatalmas erő kísér.
  Nyújtsd Nofret felé karodat s helyezd az örök csillagok közé,
  melyek benned élnek, hogy sose haljanak meg,
  ragyogóvá váljon a föld, amikor megjelensz.
  Szebb vagy, mint bárki más a földön,
  bájod földöntúli,
  szépséged viruló hajadon virágszál.

  Parancsaid oly szilárdan álljanak, mint a hegyek,
  a napkorong süssön le rád,
  s szórja sugarait magasztos személyedre.
  Sólyom szálljon fel a magasba,
  a királyi lobogó felé az örökkévalóságba,
  szépséged viruló hajadon virágszál.

  Halmozz kenőcsöt, finom olajat az orrod elé,
  tégy lótuszkoszorút a mellkasodra!
  Helyezz magad elé éneket és zenét!
  Ne törődj semmi rosszal!
  Az örökkévalóság házára, az életre,
  gazdagságra, egészségre,
  szépséged viruló hajadon virágszál.

  Kövesd a szíved nagyon,
  adj kenyeret annak, kinek nincs földje,
  hogy öröme jó neved legyen!
  Növeld boldogságod eredményesen, ó Nofret,
  szépséged viruló hajadon virágszál.

  Nézd meg ezt a testet,
  aztán úgy igyál és örülj,
  hogy halálod után te is ilyen leszel!
  Légy vidám, Nofret, elfeledtesd szíveddel,
  hogy téged is meg fognak dicsőíteni!
  Szépséged viruló hajadon virágszál.
  Ó, szépséged viruló hajadon virágszál.

 • Nofret

  Nofret homloka örök dombormű,
  Szeme türkiz tengerfényű.
  Nofret haja aranyos cérnaszál,
  Ékes fürtcsokra, mint bolyongó sirály.
  Nofret dallama altató rege,
  Szédült irgalom, bájos mese.

  Nofret járása kecses gazella,
  Dereka kifinomult, fémes lamella.
  Nofret illata üde nárcisz,
  Felemel, eltipor, elcsábít.
  Nofret dallama altató rege,
  Szédült irgalom, bájos mese.

 • Himnusz Nofretről

  Meri-Szahmet úr hűséges szolgája,
  a népszerű virágkötő,
  aki különleges ügyességének köszönhetően,
  a legelőkelőbb paloták vendégeinek ékszereit készíti.
  Ő a tehetséges virágkötő-lány,
  neve jelentése szép és tökéletes, akárcsak maga,
  a legszebb uzeh-gallérok csodálatos alkotója.

  Szorgalmas és kötelességtudó,
  tehetségével nem kérkedik,
  szolgálata alatt a meghívottak nyakába
  mindig friss virág kerül.
  Ő a tehetséges virágkötő-lány,
  neve jelentése szép és tökéletes, akárcsak maga,
  a legszebb uzeh-gallérok csodálatos alkotója.

  Munkáját végezve számos dolgot
  remekül megfigyel,
  a legapróbb részletek sem
  rejtőzhetnek el szeme elől.
  Ő a tehetséges virágkötő-lány,
  neve jelentése szép és tökéletes, akárcsak maga,
  a legszebb uzeh-gallérok csodálatos alkotója.

  A lant hangja mellett
  elbűvölő az éneke,
  Hathor, a tánc és szerelem
  istennőjének, kegyeltje.
  Ő a tehetséges virágkötő-lány,
  neve jelentése szép és tökéletes, akárcsak maga,
  a legszebb uzeh-gallérok csodálatos alkotója.

 • NOFRET DÍCSÉRETE

  Nofret, szépek, szépe! Te tökéletes!
  Szellő lebbenti hajad zuhatagát,
  Melyben díszlik a friss, kék búzavirág.
  Finom illatfelhő kíséri lépted,
  Szépségedtől a föld csupa fény lesz.

  Kezedben életre kel minden virág,
  Legyen az lótusz, pipacs vagy perzeát,
  Jöhet hozzá mandragóra és búzavirág,
  Körötted kiszínesedik a világ.
  Nofret, szépek, szépe! Te tökéletes!
  Szellő lebbenti hajad zuhatagát,
  Melyben díszlik a friss, kék búzavirág.
  Finom illatfelhő kíséri lépted,
  Szépségedtől a föld csupa fény lesz.

  Míves virággallérok készítője,
  Lakomatermek felöltöztetője,
  Különleges kompozícióidért
  Epekednek előkelő vezírnék.
  Nofret, szépek, szépe! Te tökéletes!
  Szellő lebbenti hajad zuhatagát,
  Melyben díszlik a friss, kék búzavirág.
  Finom illatfelhő kíséri lépted,
  Szépségedtől a föld csupa fény lesz.

  Magad vagy a könnyedség és a mosoly,
  Táncod, éneked gyönyörűséget ont,
  Hajnaltól napestig mindig szorgosan
  Tevékenykedsz kecsesen és finoman.
  Nofret, szépek, szépe! Te tökéletes!
  Szellő lebbenti hajad zuhatagát,
  Melyben díszlik a friss, kék búzavirág.
  Finom illatfelhő kíséri lépted,
  Szépségedtől a föld csupa fény lesz.

 • Ő egy tanító,
  Kinek humora is nagyon jó.
  Labda dobálástól csikizésig,
  Vele minden előfordul csengetésig.
  A tanoda királya,
  S a gyerekek bálványa.
  Mindemellett erős, okos,
  És továbbá nagyon sportos.

  Ő itt a legjobb oktató,
  Nincs is hozzá fogható.
  Ő kit a legjobban bírunk,
  Csak vele túl sok dolgozatot írunk.
  A tanoda királya,
  S a gyerekek bálványa.
  Mindemellett erős, okos,
  És továbbá nagyon sportos.

  A gyerekek nyelvén Ő az, ki ért,
  Nagyon sokan szeretik, meg is van, hogy miért.
  Ha problémánk van, segít nekünk,
  Vele mindent megbeszélhetünk.
  A tanoda királya,
  S a gyerekek bálványa.
  Mindemellett erős, okos,
  És továbbá nagyon sportos.

 • Himnusz Thothoz

  Üdv néked bölcsesség istene, Thot!
  Isteneket védelmező, meggyógyító,
  csillagokat megszámláló,
  eget-földet megmérő!
  Íbisz fejű Hold isten,
  éjszaka is tevékeny,
  páviánként megjelenő ezüst Aton,
  ki örömujjongással üdvözli a Napot.


  Üdv néked, Thot, kihez minden írnok
  munkája előtt fohászkodik!
  Tudás és bölcsesség őrzője,
  az idő tevékeny ura.
  Íbisz fejű Hold isten,
  éjszaka is tevékeny,
  páviánként megjelenő ezüst Aton,
  ki örömujjongással üdvözli a Napot.

 • Himnusz Torikhoz

  Ó nagy Torik ki köztünk jársz
  S álruhában köztünk hálsz.
  Hozzánk málnát szöktetsz
  És Tif Tibivel büntetsz.
  Szeder bokrot ültetsz.

  Eleséget és termést is adsz nekünk
  S megvédesz ha jön félelmetes ellenünk.
  Megadsz nekünk minden fontos elemünk.
  Bezárod szörnyű titkok elől fülünk.

  Írásunk védő szent, ki
  Titkainkat sose adsz ki.
  Ha ellenünk a rettegett Alli,
  Nem adsz nekik inni, falni.
  Hagyod őket éhen halni
  És te fogsz minket felkarolni.

  Eleséget és termést is adsz nekünk
  S megvédesz ha jön félelmetes ellenünk.
  Megadsz nekünk minden fontos elemünk.
  Bezárod szörnyű titkok elől fülünk.

  Vizeinket óvó erő,
  Embereket megteremtő
  Horda ellen az erő.
  Te haragod emberölő.
  Aki veled harcol néki nincs jövő.
  Segítséged számunkra várbontó s fal törő.

  Eleséget és termést is adsz nekünk
  S megvédesz ha jön félelmetes ellenünk.
  Megadsz nekünk minden fontos elemünk,
  Bezárod szörnyű titkok elől fülünk.

 • A nutella istenéhez

  Ó, nutella te világunk fénye.
  Ragyogsz a szemeinkben, mint Ré a napisten.
  Örök maradsz, mint a piramisok Egyiptom határában.
  Mert te éltetsz minket.

  Felvillanyozod életünk gyönyörét.
  Mikor üveged fénye a szemünkbe ég.
  Örök maradsz, mint a piramisok Egyiptom határában.
  Mert te éltetsz minket.

 • Otrisz ó te kedves, kinek neve fenséges,
  teste pedig istenséges,
  Ki mindig jószívű és állhatatos,
  embereknek szorgalmatos.

  Otrisz ó te boldogságos, kinek keze sose sáros,
  gondolata mindig bájos,
  kedve pedig mulatságos,
  életének története magasságos.

  Otrisz ó te hatalmas, kinek elméje sose káros,
  szíve helyén van , s természete bűbájos,
  magas uralkodóm, ki mindig igazságos,
  maradj ilyen mindig te jóságos.

 • Himnusz Hatmehithez, a halak istenéhez

  Tavakban és tengerekben,
  Folyamokban és kék erekben
  Uralkodsz, oh, halak istene!
  Mindig jelen vagy, ha korgó gyomrom friss halat enne.
  Hatmehit, a halak csodás istennője,
  Kit imád a deltabeli Mendész minden szegénye és előkelője,
  Áldd meg vizeinket!

  Beledobják horgukat halászaink a vizekbe,
  Oh, istennő, adj nekik halat hazavitelre!
  Éhezik a kikötő népe is:
  ,,A halhús éltet minket is!”
  Hatmehit, a halak csodás istennője,
  Kit imád a deltabeli Mendész minden szegénye és előkelője,
  Áldd meg vizeinket!

  Ha az asztalokra halhús kerül,
  Minden ember arca derül,
  És áhitattal suttogják nevedet:
  ,,Hatmehit, köszönjük az eledelt!”
  Hatmehit, a halak csodás istennője,
  Kit imád a deltabeli Mendész minden szegénye és előkelője,
  Áldd meg vizeinket!

 • Ő, Tutanhamon mindennek ura
  Amon fia, nevét ellenségei félik
  Kitől templomaink fényesen ragyognak
  Fáraónk hatalma elér az égig.
  Egyiptom királya, népének kegyes ura
  Kit minden isten maga mellé fogadott
  Ki visszaadta népe hitét újra
  Kivel visszafogadott minket Amon.
  Alsó-, Felső-Egyiptom és déli Héliopolisz
  Jogos és bölcs uralkodója
  Ki minden javakat igazságosan oszt ki
  S keze alatt virágzik fel Memphisz.
  Egyiptom királya, népének kegyes ura
  Kit minden isten maga mellé fogadott
  Ki visszaadta népe hitét újra
  Kivel visszafogadott minket Amon.

 • Ozirisz! Holtak vigyázója,
  Népek tanítója, ki a Nílust,
  a termőfölddel fáraónknak,
  s egyben népünknek adtad,

  Egyiptomnak ezzel jövőjét,
  ezer évre fénnyel borítottad,
  Mert kegyelmet adsz lelkeinknek
  Ím, harsogja egy nép a nevedet,

  Ozirisz! Kinek földjén
  Zajlik ez a verseny
  Tudja minden egyiptomi,
  Hogy örökkévaló a neved!

 • Búcsú a feleséghez…


  Csendben rám néz, nem mozdul az ajka…
  az irdatlan térben csak törpék vagyunk,
  égi honra gondol halandó agyunk. Talán ha
  szólhatna, kezdené meséjét, újra, de hiába csak
  mulandó emberek vagyunk. Mert az idő
  mindenkin telik nem marad az ki volt sosem, de
  a hű szív nem változik, mert az hőn szereti azt,
  aki hozzátartozik örök esküvel.

  Talán most látjuk egymást utoljára,
  de tudom öröké vár a viszontlátásra, mert óvó
  pillantása mindenhova követ hisz tudtomra adta
  nem egyszer hogy örökre szeret. Mert az idő
  mindenkin telik nem marad az ki volt sosem, de
  a hű szív nem változik, mert az hőn szereti azt,
  aki hozzátartozik örök esküvel.

  Készülök, lassan el kell mennem
  szép kedvesemtől búcsút kéne már vennem.
  Nincs erőm, hogy elmenjek innen, hisz te adtál
  éltet, s szép reményt mindvégig nekem. S te
  öntöttél másba is lelket, hogy hagyhatnám itt őt,
  kiről tudom hogy mindvégig forrón, tisztán, és
  halálosan szeretett. Mert az idő mindenkin telik
  nem marad az ki volt sosem, de a hű szív nem
  változik, mert az hőn szereti azt, aki
  hozzátartozik örök esküvel.

Fáraók földjén © Győry Hedvig 2017