Amenhotep, Hapu fia

Amenhotep, Hapu fia katonai írnokként kezdte pályafutását. Athribiszből származott, anyját Itunak nevezték, és születésnapját sarjadás évszak (peret) 3. hónapjának 10. napján ünnepelték. A fáraó 1. szed-ünnepén vezető szerepet töltött be, és neki köszönhetjük a fáraó halotti temploma előtti Memnon-kolosszusok felállítását. Karnakban is építőmester volt, és “Amon ünnepségvezetőjeként” a király szerepét is eljátszhatta. Több, mint 80 évig élt, és III. Amenhotep fáraó 34. uralkodási évében halt meg. Abban a különleges kegyben részesült, hogy halotti templomot építhetett a királyoké mellett. Több szobrát felállították a templomokban, és ezekben imáik közvetítőiként tisztelték az emberek. Egy 21.dinasztia korában lejegyzett alapítási dekrétum apja nevét Apisra változtatta, és Imhoteppel együtt gyógyító istennek nevezi. Deir el-Bahariban közös “szanatóriumuk” működött a Ptolemaioszok korában.
 
 
 
© Győry Hedvig