Aton

Aton a Napisten neve, aki Ehnaton fáraó uralkodása idején egyedüli istenként jelent meg a hivatalos vallásban. A fáraó külön várost épített, hogy udvarával ott tisztelje. A várost ma Tell el-Amarna néven szoktuk emlegetni, a korszakot pedig amarna kornak hívjuk.

Atont mindig korong formában ábrázolták, de szívesen érzékeltették a napsugarakból áradó teremtő erejét a korongból kinyúló karokkal. Az alattvalók csak a fáraón keresztül tudtak vele kapcsolatba lépni. Ehnaton két róla szóló himnusza is fennmaradt. Ő volt a legfőbb papja, aki naponta áldozatot mutatott be neki az új főváros nagy templomában. A napkultusz más helyeihez hasonlóan, itt sem készült tető, hogy a napsugarak mindenhová akadály nélkül eljussanak. A templom udvarán oltárok sokasága sorakozott, de a lakóházakban is emeltek oltárt a tiszteletére.

 
© Győry Hedvig