Diorit

A gránithoz hasonló, kemény, mélységi magmás kőzet, de annál kevesebb kvarcot és földpátot tartalmaz. Vegyi hatása semleges, mivel szilícium-dioxid tartalma 50-55%. Fő alkotó elemei a plagioklász és amfibol ásványok, de sok mást is magába olvaszthatott, így számos változata ismert. Három nagy csoportba szokták sorolni. Többnyire szürke vagy sötétszürke színű, de Egyiptomban inkább feketés zöld.
A Keleti sivatag egyik jellemző kőzete. A fáraókorból egy, a római korból öt kőfejtője ismert. Ezek egyike a Wadi Umm Segilat. Innen származó dioritot már predinasztikus edényeken is sikerült azonosítani, bár csak a római kori bánya határozható meg. Jóval korábbi a gebel el-aszri dioritbánya. Az odavezető út egyes szakaszait is megtalálták.
A követ azonban nem csak edényekhez, hanem szobrokhoz használták. Belőle készült Kefrén fáraó híres ülőszobra, vagy kiállításunkon a középbirodalmi fáraóbüszt.
 
 
 
© Győry Hedvig