Hórusz és Széth pere

A Ramesszida kori Egyiptom egyik érdekes műfaja volt a mitológiai történetek feldolgozása. Hórusz és Széth küzdelmét is lejegyezték ebben a formában V. Ramszesz fáraó korában. Megszerkesztése azonban IV. Ramszesz fáraó trónra lépésének idejére tehető. A Deir el-Medineben talált Chester Beatty I. számú papiruszon olvasható. A korabeli levelekből ismert, hétköznapi stílusban íródott, rövid, egyszerű mondatokkal, mint a népmesék. Ennek ellenére kimutathatóan tudatosan felépített, az egyes szavak írásmódjára is építő alkotás. A mítoszból azokat az elemeket emeli ki és ötvözi egységbe, melyek a küzdelmek során már megfáradt Hórusz és Széth végső összecsapásait mondják el, egy bírósági tárgyalás keretében. Ez egyúttal lehetőséget ad a bürokrácia, bírói tehetetlenség és a vezetők ingadozásának karikatúra jellegű megjelenítésére is.
A történet a Paraszt panaszai c. kötetben Dobrovits Aladár fordításában magyarul is olvasható, ill. a Kontakt rádió Fáraók Földjén c. műsorában 7 részletben elhangzott, magyarázatokkal kiegészítve (2010. márciustól – augusztus).
 
 
 
© Győry Hedvig