Kagemni intelmei

Csak névrokona a szakkarai sírjának domborműveiről híres Kagemninek, aki I. Teti (6. dinasztia) fáraó vezíre volt. Bár több forrásunk is említi nevét a híres bölcsek között, művéből csak a a 11. dinasztia korában írt Prisse papiruszon maradt fenn kétoszlopnyi szöveg. Éppen a vége. Megtudjuk belőle, hogy Huni fáraó idején írta, akinek temetésén is részt vett, majd Sznofru vezírré nevezte ki. Az intelem megmaradt részében a fecsegés és kapzsiság ellen beszél, és a mértékletességre bíztat. Tanácsot ad a mohó és részeg emberrel való bánásmódról is.
 
 
 
© Győry Hedvig