Kapuk Könyve

Az éjszaka 12 órájára eső területet itt kapuk választják el egymástól, melyek istennők neveit viselték, és tűzköpő kígyók védelmezték őket. Az 5. kapu neve például „a tartóssághoz tartozó” volt, kígyója a „láng-szemű”, és istene „az igazszívű” nevet viselte. Az éjszaka eseményeiben fontos szerepet játszik azApophisz kígyó, Maat és az óra-istennők is. A 4. órában például az „eltávolító” nevű, a sújtásokhoz hasonlóan, de sokszorosan összetekeredett kígyó teste van közöttük, olyan felirattal, mely az órák születését és elmúlását írja körül. Az 5. órában Ozirisz ítélőcsarnoka látszik, ahol a halott szívét megmérték, és ahol Ozirisz és a Napisten ellenségeik feletti győzelméről – a Maat helyreállításáról – megemlékeztek. Így került a jelenetbe a bárkán álló disznó, mely a gonoszság megtestesítője lett. Rendkívüli veszélyeket rejtett ez az időutazás. A Nyugat, vagyis az éjszaka bejáratánál az égtájak várták a halottakat számos istennel együtt, a 2. órában pedig a tűztón kellett áthaladjon, és Apophisz is feltűnt. A következő órában az Élet tava következett és az ureuszoké, majd a már említett Ozirisz trónusához vezetett az út. Ez után a megbüntetett és megdicsőült halottak között lehetett elvonulni, majd a túlvilági szántóföldek, az Iaru mezeje következett. Alig jutottak ezen túl. A tűzokádó kígyók birodalmába kerültek az utazók, aztán a 9. órában a lelkeknek a hálókat kellett ügyesen kikerülni. Innen Apophisz területére jutottak, ahol az óraistennőkkel ismét találkoztak, majd a lángfényt vívő istenek birtoka jött a hajnali páviánokkal. A 12. órában végül megismétlődött a világ teremtése, és a Napisten felemelkedett az Ősvízből. Az időtlenséget a végtelen kígyó szimbolizálja, egy folytonosan ismétlődő motívum, hiszen az időt a teremtés kezdetétől eredeztették, és úgy gondolták, hogy a világ ebből a sötét éjszakából, a káoszból jött létre, és az emberek is ide fognak visszatérni a végtelenség végén. Részleteinek ábrázolása a 18. dinasztia végétől jellemző a királysírokban. A legteljesebb változatok VI. Ramszesz sírjában és I. Széti szarkofágján maradtak fenn.

 
 
 
© Győry Hedvig