Kőműves

A kőműves és a fazekas megnevezésére ugyanazt a szót használták az egyiptomiak, a qd, vagyis „formáz, alkot” igéből képzett melléknévi igenevet, „a formázó, alkotó” (qd/jqdw), és megkülönböztetésül a kőműves esetében a falat rakó ember determinatívum állt mögötte, nem az edény jel. Munkáját rendkívül piszkosnak tartották, és ezt a mesterség bemutatásakor erősen hangsúlyozták is. Tudjuk azonban, hogy aki „ügyes ujjakkal” dolgozott, akár építésvezetővé is válhatott. Feladatát nem pusztán a falazás alkotta, hanem ehhez az agyag begyűjtése, iszapolása, a tégla megformázása, szárítása, szállítása éppúgy hozzátartozott, mint a szükséges rámpák és állványok előállítása és helyszíni felállítása. Rehmiré thébai sírjában ezek kivitelezését is ábrázolták.
 
 
 
© Győry Hedvig