Kopt írás

Úgy tűnik, erősen felgyorsultak a változások Egyiptom lakóinak az életében, és ezzel párhuzamosan a köznapi élet nyelvében. Ezt tanúsítja egy, a római korban kialakult írásforma, a kopt. A legkorábbi ókopt szavak a Kr.u. 1. század végéről származnak, görög szövegekbe illeszkedő egyiptomi kifejezések formájában, vagy mágikus iratokból, ahol görög betűkkel próbálták leírni az egyiptomi szavakat a hangalak minél teljesebb rögzítésének az érdekében. Itt már minden hangot lejegyeztek a görög betűkkel, és az ott hiányzó 7 hangot a démotikus írás megfelelő jeleinek az átvételével biztosították. Összefüggő szövegek csak a következő évszázadok műveiben maradtak fenn. Ezek is komoly nyelvi változásokról tanúskodnak, és a 4. század végére az is egyértelművé lett, hogy a római uralommal szembehelyezkedő (e)güpti használta előszeretettel, vagyis azok, akik az ősi Egyiptom leszármazottainak tartották magukat, szemben a bevándorló idegen népekkel. Talán nem meglepő módon, többségük a keresztény hitet vallotta. Amikor aztán a hitviták hevében elszakadtak a római egyháztól, az egyszerre egyiptomi és görög nyelvű hívek vallásukat is – a nyelv és írás mintájára – görög kifejezéssel „az egyiptominak” nevezték. Egyiptom arab hódoltságának köszönhetően, kb. a 14. századra az ország lakosságának zöme felvette az iszlám hitet, és átvette az arab nyelvet. Ettől kezdve a kopt nyelv története teljesen összeforrott a kopt egyházéval. Az 1980-as évektől a kopt misék nyelve is arab lett, és ezzel a kopt írás és nyelv gyakorlatilag a templomokból is kiszorult.
 
 
 
© Győry Hedvig