Lepelruha

A test köré tekert lepelruha a legkorábbi időktől nyomon követhető az egyiptomi ábrázolásokon. Az egyesítés korában pl. Skorpió és Narmer királyt örökítették meg benne, később pedig az istenek tipikus öltözetévé vált. A hétköznapi élet jeleneteiben gyakrabban látni nőkön, mint férfiakon.
Viselési módját csak rekonstruálni tudjuk: Az archaikus típusnál a lepedő csücskének ball vállon történő átvetése után a test köré csavarva viselték. Szétbomlását a jobb csücsök és a bal csücsök összecsomózásával akadályozták meg.

A későbbi lepelruhákat szintén a test köré tekerték, de teljesen szoknyaszerűen („egyszerű”) vagy a mell alatt összecsomózva („komplex”). Egy Deir el Bahariban talált egyszerű lepelruha mérete 322 x 117 cm volt.

 
 
 
© Győry Hedvig