Medinet Habu

Legkiemelkedőbb emléke jelenleg III. Ramszesz halotti temploma, a Xnmt-nHH avagy „az örökkévalósággal egyesült”, mely azonban több korábbi templom mellé épült.
Előtte egy kisebb Amon-Rének szentelt templom, Dsr-st, vagyis „Szent hely”, helyezkedik el, melyet Hatsepszut kezdett építeni egy feltehetően 11. dinasztia korából származó bárkaszentély romjain ünnepi stációként. III. Thutmoszisz fáraó fejezte be, bár később többször is bővítették, restaurálták és átalakították, ugyanis a késői korban Kematef (az ithyphallikus Amon) sírhelyének tartották. Ide látogatott rendszeresen a luxori Amon-Ré.
Mellette Ay és Hóremheb temploma állt, melyet Nahtmin építész tervezett. Itt jelent meg a palota a templomkörzet részeként. Neve kezdetben mn-mnw volt, majd Hwt-Dsr-xprw-Raw stp-n-Raw lett.
Több kisebb templom romjai is találhatók még körülötte, melyek nincsenek azonosítva, pedig tudjuk, hogy I. Thutmoszisznak és Tutanhamonnak is volt még itt temploma.
III. Ramszesz a nyugati parton tehát egy különleges tiszteletnek örvendő helyet választott ki halotti templomának, ahol kb. 12. uralkodási évéig felépült a tulajdonképpeni templom két udvarral, raktárokkal, királyi palotával és kikötővel. Uralkodásának utolsó évtizedében újabb építkezések kezdődtek. Ekkor épült meg a külső körítőfal az elülső és hátsó kaputoronnyal, a belső előfal, és számos épület a nyugati part közigazgatása és rendőrsége számára, ünnepi felvonulási épületek, istállók és lakóházak. A királyi palotát is jelentősen átalakították. Alaprajzában, díszítésében a templom sokban követte a Ramesszeum példáját, sőt egy kultuszkápolnát is szenteltek benne „atyjának”,II. Ramszesznek. III. Ramszesz halotti kultuszán kívül Amon, Ré, Ptah-Szokarisz és Montu önálló templomi egységgel rendelkezett. A főépítésztAmonmesznek hívták.
 
 
 
© Győry Hedvig