Meri-Szahmet

Meri-Szahmet (“akit Szahmet szeret“) a gabonatárolók elöljárója, és királyi írnok volt II. Ramszesz és Merneptah fáraók korában. Feleségét Iuy-nak hvták. Halotti együttesét a Szakkarában, a késöbbi Bubasteion területén építette (I.5).

Az 1980-as években Aper-el sírjának feltárása közben fedezte fel a sírt az Alain Zivie vezette francia expedíció (French Archaeological Mission of the Bubasteion), majd 1993-1995-ben tárta fel. A kitartó munka eredményeként a halotti kápolna fülkéjében  Meri-Szahmet valamint felesége nagyméretű szobra fogadta az ásatókat. A férfi Ozirisz és Ré-Harakhti standardra állított szobrait tartja bal kezével.

A sírkápolna falait a megmaradt helyeken mindenfelé óbirodalmi ihletésű festett domborművek borítják, és a sírtulajdonos és feleségének alakja, amint a földművelési munkákat ellenőrzik. A síremlék Merneptah fáraó uralkodásának az elején készült.

© Győry Hedvig