Millió évek Háza

A királyi temetkezéseknek mindig is egyik fontos eleme volt a halotti templom. Az Újbirodalom idejében ezek a sírtól elkülönülten önálló templomokként épültek meg a halott uralkodó túlvilági “millió évei” számára, ezért kapta az épülettípus a “Millió évek háza” nevet. Itt mutatták be Amon és az ő számára a halotti áldozatokat. Az istenné vált uralkodón kívül ugyanis további istenek is lakták. Mint Théba főistene, Amon élvezett elsőbbséget, a többi isten – maga a király is – csak “vendég-kultuszban” részesült az istenek királyának a kíséretében. Ahogy III. Ramszesz medinet habui temploma falára vésette “helyezd házamat szívedbe minden időkre, és tedd tartóssá, mint Thébát!”. Hatsepszut és az őt követő III. Thotmesz temploma építészeti megoldásával különleges helyet foglal el közöttük, mivel a többi halotti templom a hagyományos templomi építészet megoldásait követte, a teraszos megoldást nem alkalmazta. A “millió évek házaival” együtt eltrejedt az a szokás is, hogy előkelő udvaroncai számára a király saját temploma mintájára emlékkápolnákat építtethetett. Ezeket Ka-házaknak nevezték.
Hatsepszut halotti templomának teljes neve “A millió évek nagy temploma, Amon Szentek Szentje temploma az első alkalomnak az ő pompás helyén”. A helyszín és különleges alak akár Puntot is felidézhette, ahol Amon és Hathor egyiptomi elképzelések szerint fel szokott frissülni, de leginkább a Völgy-ünnep miatt volt fontos. Építészetileg Mentuhotep templomának szerkezetét vette alapul, stílusa azonban a korabeli irányvonalat követi. A középső egység az Amon kultuszt szolgálja, jobb (Dél) felé a Horizonton levő Ré udvara és Anubisz kápolnája egészíti ki az istenkultusz céljára szolgáló egységeket, balra (Észak) pedig a királyi halotti kultusz helyiségei és Hathor kápolnája található. A középső szint oszlopcsarnokainak falát domborművek borítják, melyek két óriási obeliszk útját mesélik el, vadászjeleneteket, Hatsepszut születését és a punti expedíció történetét mutatják be. A felső szinten középen állt a központi szentély, ahol a Karnakból érkező Amon hajója megpihent – itt állt a 4 tejes medence is, melyekben a fáklyákat eloltották. A szobor a mögötte levő helyiségbe került. Egy másik helyiségben a völgy Amon szobra lakott egy ébenfa szentélyben. A halotti kultusz kamráiban fülkéket képeztek ki az égi tehenek és halotti védőistenségek számára. A jobb oldali sarokban egy olyan helyiség is volt, melyből a “megjelenések ablaka” tekintett ki. Ez a palotákra jellemző elem.
A királynő uralkodásának 7. évében helyezték el az alapítási leleteit, és a 20-22. évben már teljesen készen állt. Az építkezést Szenenmut vezette, aki egészen szokatlan módon, Hatsepszut jóváhagyásával 60 kapunyílás mögött saját alakját is megörökíttette. A kultuszigényeket Amon legfőbb papja, Hapuszeneb határozta meg. Menetközben a Hathor-kápolna ill. ennek részei többször is módosultak, a Napoltárt megnagyobbították és a halotti kultusz helyiségeit is átalakították. III. Thutmesz uralkodásának végén Hatsepszut kartusait I., néha III. Thutmesz nevével helyettesítették, és szobrainak egy részét az előudvartól Keletre fekvő márgás agyaggödörbe döntötték. Az Amon-üldözés idején további pusztításokat is elkövettek.
Romjait August Mariette fedezte fel 1858-ban. A sok évtizedes ásatások eredményeként 1910-ben elkezdhették a templom rekonstrukcióját, mely azonban még ma sem készült teljesen el.
 
 
 
© Győry Hedvig