Noferrenpet

Noferrenpet a Ramesszeum szövödéjét vezette II. Ramszesz korában. Feleségét Huneronak hívták. Sírját Gurnában épitette (TT133). Kultuszhelyiségének falait a halotti kultusz és a temetéssel kapcsolatos jelenetek díszítik, egyiken például a fából kinyúló istennő étellel, és itallal kínálja őket, és a mindennapi élet képei. Ezek között pedig szövödéje is feltűnik. Három – sajnos sérült – sávban látni, amint munkásai dolgoznak a műhelyben. A takácsok férfiak, csak egy közöttük a nő. A legnagyobb szövőszéken két férfi dolgozik. A többi műveletet mind nők végzik. A bejárat előtt őr ül, felemelt bottal. A feliratok alapján elképzelhető, hogy Noferrenpet „Felső- és Alsó-Egyiptom királyának hordszékvivőinek az elöljárója” is volt.
 
 
 
© Győry Hedvig