Noferti próféciája

A mű valójában irodalmi igazolás I. Amenemhat (12. dinasztia) fáraó hatalomátvételére. Ő ugyanis nem volt IV. Mentuhotep fáraó (11. dinasztia) fia. Feltehetőleg a hadvezére volt, akinek egy sivatagi hadjáratához két legenda is fűződik. A prófécia története szerint Sznofru fáraó (4. dinasztia) tanácsát egyszer azzal bízta meg, hogy hozzanak elé valakit, aki „finom szavakat mond neki, válogatott mondásokat …, hogy szórakoztassa”. Ekkor vezették elé Basztet istennő papját, a héliopoliszi Nofertit, aki „erős karú közember volt, ügyes ujjú írnok, és gazdag ember”. Noferti rettenetes állapotokat festett a király lelki szemei elé: elszabadul az emberi gonoszság, természeti katasztrófával párosul, szörnymadár telepedik le, sőt még ázsiai ellenség is súlyosbítja a helyzetet – és mindezt az emberek idézik elő. Ekkor jött azonban egy ember, Ameni, aki helyreállította a rendet az országban, elűzte az ázsiaiakat és felépítette az országot védő „Fejedelmi Falat”, vagyis a Szináj félsziget felőli határerődöket.
 
 
 
© Győry Hedvig