Nofertum

A nfr, vagyis „tökéletes / szép” Atum, a Napisten egyik formája, a világ teremtésekor az ősvízből egy kék lótuszvirág formájában emelkedett ki, mely este szirmait becsukva ismét magába zárta. Nofertum ettől kezdve a virággal azonosulva annak szimbolikus tulajdonságait is magába olvasztotta, és teremtő isten lett, mely a Napistennel szoros kapcsolatban maradt, a felkelő Nap egyik formájaként.
Mint lótuszvirág Ré orra előtt volt, amikor az harcba szállt, hogy ellenségeit legyőzze. Egyiptom védelmezőjének is tartották. Ugyanakkor az illatszerek és parfümök istene volt, aki ezek regeneráló, gyógyító hatását is meghatározta. Volt harcias, vad természete, ezt a sokszor kezében tartott görbe kard jelezte, és néha oroszlánfejes ábrázolása. Kettős természetét mutatja, hogy a 21. dinasztia korában készült amulett-dekrétumokban Ezeken teljesen emberi alakban látható, fején lótuszvirággal és két sólyomtollal, melyet gyakran kiegészít kétoldalt egy-egy menit jel.
Önálló templomáról nem tudunk, de tisztelete több helyen is jelentős volt. Apjának Ptahot tartották, anyja viszont kultuszhelyétől függően Szahmet (Memphisz), Basztet (Bubasztisz), vagy Uadzset (Buto) lett.
 
 
 
© Győry Hedvig