Óegyiptomi mini viselettörténet

Az ókori egyiptomiak ruhatárára vonatkozó ismereteink eléggé ellentmondásosak és hiányosak, tekintve, hogy az ábrázolások és a ténylegesen megtalált ruhadarabok nagy része nem egyezik meg, illetve, mivel az elsősorban sírokból származó kevés ruha ill. ruhaábrázolás időben és térben erősen egyenetlenül oszlik meg. Ráadásul számolni kell azzal is, hogy az örökkévalóság számára az ünnepi ruhákat őrizték meg, az ábrázolásokon pedig megszépíthették, stiláris okok miatt megváltoztathatták őket. Ismét csak nehézséget jelent, hogy az egyiptomi viselet legtöbb darabja egyszerű anyag volt, amelyet különbözőképpen hajtva, redőzve viseltek, tehát a félretett anyagok semmit sem árulnak el abból, hogyan is festett a ruhadarab viselés közben, ugyanakkor tág teret hagytak az ábrázolásokon a stilizálásra, és a hajtások, redők önálló életre kelhetnek. Vannak aztán olyan ruhadarabok, mint például egy a mai arab viselethez, a galabejjához hasonló ruha, amelyet képben vagy szoborban nem örökítettek meg, ugyanakkor a leletek között megtalálható. A rövid egész ruha is (néha tunikának hívják, két oldalon a hónaljig összevarrt, a nyaknál kivágott anyag), mint készruha megtalálható Meketré sírjában, de csak a 18. dinasztia idején jelenik meg a sírok falán látható festményeken.

Mindezek ellenére, mégis össze lehet állítani egy kis viselettörténetet, melynek rekonstruálásában a technikai ismeretek és más népek hasonló öltözködési szokásai is segítenek. Az alapvető ruhadarabok keveset változtak az idők folyamán, és az egyes társadalmi rétegek viselete között a szabás, ill. viselt ruhatípusok között nem sok különbséget lehet tenni. Ez utóbbi szempontból annál nagyobb eltérések mutathatók ki a ruhaanyagban, többnyire, de nem mindig a kivitelezés minőségében és rendszeresen a díszítés minőségében, mennyiségében, valamint abban, hogy ki mennyi ruhadarabot viselt magán. A legelőkelőbbek ugyanis előszeretettel viseltek selyem vastagságú, szinte áttetsző anyagokból készült ruhákat. A kombinációk mennyisége és típusai pedig az egyes korszakokra jellemzőek.

A férfiak általános viselete az egyiptomi szoknya volt, amely lényegében a derék köré tekert négyszögletes ruhadarab. Ahogy maguk köré csavarták, egyik vége a másikra ráfeküdt. Rögzítéséhez ennek felső részét vagy egyszerűen a deréknál behajtották az alatta levő anyag alá, vagy az övbe hajtották, vagy valamiféle kötéssel látták el. Ez esetben általában köténykét viseltek előtte. Számos változatuk ismert. Voltak, akik ágyékkötőként is ezt hordták: gyakran az egyszerű munkások és nem ritkán a katonák. Az újbirodalom idején a matrózok és téglavetők között a valószínűleg núbiai eredetű bőrből készült ágyékkötő lett népszerű. A felsőtest általában csupasz, vagy csak egy széles gallért viseltek. Az ábrázolások alapján a helyzet az Újbirodalom idején változik meg alapvetően, amikor a felsőtest ruházata, az ing és vállra vetett köpeny is gyakrabban tűnik fel. A másik, ám jóval ritkábban ábrázolt ruhadarab a bal vállon rögzített egészruha, és a köpeny, melynek egyik fajtája a királyi ornátus jubileumi viselete (heb szed ünnep).

A női ruháknak lényegesen kevesebb változatát készítették, mint a férfi viseletnek. Általában hosszú ruhát hordtak, amely a mell magasságától a boka felettig ért, az Újbirodalom idején még lejjebb. Egyik változatban a vállakon átvetett pánt tartotta meg. Egy másik típusnál maguk köré tekert lepelruha volt rajtuk, melyet övvel rögzítetttek, és volt egy zsák szabású, v alakú nyakkivágással készített szabott ruha is. A leletek között testhez simuló ruha nem maradt fenn, pedig az ábrázolásokon rendszeresen ilyent találni. Szoknyát ritkán látni a nőkön, ez úgy tűnik, a táncosnők ruhadarabjának számított. Köpenyt és sálat azonban mindenki hordott.
A ruhák színe gyakran egységesen zöld, piros, kék, sárga és fehér volt. Szívesen díszítették őket szövésmintákkal, gyöngyhímzéssel sőt az Óbirodalom korában gyöngyhálóval is. Egyszerű és pliszírozott változatok egyaránt ismertek. Jellemző, hogy derékban széles, és színes szalagokkal , pántokkal kötötték össze őket. Gyakran viselt mindkét nem a vállkendőhöz hasonló ruhadarabot, amelyet csomóval rögzítettek.
 
 
 
© Győry Hedvig