Onurisz isten

Onurisz, egyiptomi nevén Anhur/Jnet-Heret, „aki elhozza a távolit” ősi hadi és vadászisten volt Egyiptomban. Életének párját (Mehit) is elejtette: messze délen oroszlán alakban zsákmányolta, megszelídítette és feleségül vette. Erre az eseményre utal neve is, melyben a „távoli” nem véletlenül áll nőnemben. Nevének ismert egy másik értelmezése is, melyben a Her szót „(a távoli)ég“nek értelmezték. Így lett az „ég hordozója.”

Jellemzően sólyomtollakkal ábrázolták, melyek testét, ruháját és koronáját egyaránt díszíthették. Ezért is hozták kapcsolatba Hórusszal, Montuval, Szopduval és Suval. Teljesen emberi alakban jelent meg, kezében gyakran lándzsát tartva, melyről a „lándzsa ura” jelzője is tanúskodik. Ilyen ábrázolásai előképül szolgáltak a krokodilt leverő Hórusz megmintázásához. Másik attribútuma a kötél, melyet lasszóként használt. Isteni jellegét a homlokán ágaskodó ureusz, az állához illesztett istenszakáll és koronája is tanúsította. Ez utóbbit jellemzően kettős sólyomtollból készítették. Parókáját rövid, göndör fürtökből állították össze, amilyent a katonák is viseltek. Testét pikkelyes mellény, tollas szoknya és kötény védte. Harcias jellegét „az ellenség leverője” jelzője szintén hangsúlyozza. Erejét, hatalmát néha oroszlánfejes szoborral is kifejezték. Nem csoda, hogy a hadsereg védelmezőjének tekintették, és a harcosok megszemélyesítőjének – Tiberius, római császár ebben a szerepkörben ábrázoltatta magát az egyiptomi templomok falán Onurisz alakjában. Mitikus szinten Ré ellenségeit semmisítette meg társával együtt. Az Újbirodalom korában harci játékokat rendeztek tiszteletére. IV. Ramszesz fáraó korától a héliopoliszi isteni Kilencség tagjai közé sorolták.

Suval történt azonosításának (Onurisz-Su) következtében Ré fiának tekintették. Harcias jelleg miatt Hórusszal is egybeolvadt.
Kultusza a felső-egyiptomi Thiniszből származott, később Abu Szimbelben (Arensznuphisz alakban), Armantban, Gebel el-Szilszilén, Hibiszben és a delta vidéken Szebennütosz környékén virágzott még. Ez utóbbi helyen Onurisz-Su számára II. Nektanebosz fáraó építtetett templomot.
A görögök Arész egyiptomi formájának tekintették.
 
Papjait elsősorban az Újbirodalom korából ismerjük. Anhurmesz nevű főpapjátMerenptah fáraó korában a szokásos abüdoszi sír helyett a városhoz közelebb, el-Masaikh-ban temették el. 
 
Szent állata a márna / lepidotosz hal volt.
 
 
 
© Győry Hedvig