II. Oszorkon fáraó

I. Oszorkon fáraó I. Takeloth és Kapesz gyermekeként 872 és 837 között uralkodott. Több éves küzdelem után sikerült fennhatóságát elismertetni Théba és a Nyugati sivatagi területek felett, melyek unokatestvére, Harsiese főpap (II. Sesonk fia, aki túlélt egy koponyaműtétet) fennhatósága alatt álltak. Annak halála után Nemaret nevű fia töltötte be az Amon főpapi tisztséget. További fiait is fontos tisztségekre nevezte ki, Hornakht például a taniszi Amon, Sesonk a memphiszi Ptah főpapja lett, de valamennyien fiatalon meghaltak. Főfeleségei Karomama (I.) és Mutemhat voltak. Izraellel és Byblosszal koalíciót alkotva Kr.e. 853-ben Qarqarnál megállította a III. Salmanezar vezette asszír hadsereg előrenyomulását, de később ajándékokkal és diplomáciai úton tartotta fenn az egyensúlyt. Főképp belügyekkel foglalkozott. Kibővítette a bubasztiszi Basztet templomot az ún. szed-fesztivál csarnokkal, elkészíttette a J templomot Thébában, Taniszban előudvarral bővítette az Amon templomot Piramszesz elbontott köveinek a felhasználásával, és építkezett még Memphiszben, meg Leontopoliszban. Sírját Pierre Montet 1939 február 27.én teljesen kirabolva találta meg a taniszi királysírok között: sólyomfejes koporsójának és kanopuszedényeinek is csak darabjai maradtak meg. Gránitszarkofágjának a tetejét, melyet nem tudtak magukkal vinni a sírrablók, egy ramesszida szoborcsoport átfaragásával alakították ki. Hornakht fiával közös sírban nyugodott.
 
 
 
© Győry Hedvig