Ozirisz oszlop

Ozirisz alakjában kialakított oszlopok, melyek egyúttal a templomot építtető uralkodó isteni szférába emelt halotti tiszteletét is kifejezésre juttatták. Készítésük az Újbirodalom korában vált szokássá.
 
 
 
© Győry Hedvig