Pariamahu

II. Ramszesz fáraó írnoka és orvosa volt. A kádesi hettita-egyiptomi békeszerződés megkötése idéjén a fáraó kíséretében volt. Amikor Ramszesz értesült Hattusili hettita király szembetegségéről, orvosságot készíttetett vele, mely olyan jól bevált, hogy a király újabb orvosságokat kért és kapott a fáraótól.

Pariamahut a következő király, IV. Tudhaliya uralkodása alatt, annak orvosi segítséget kérő levelére a fáraó a hettita királyi udvarba küldte, ezúttal a hettita nagykirály és egy Kurunta nevű vazallus király kezelésére. Ebben is sikerrel járt, mivel Kurunta nemcsak túlélte betegségét, de később még a hettita trónra is tört. Pariamahuról azonban a továbbiakban semmit sem tudunk. Elképzelhető, hogy ott tartották, de az is lehet, hogy visszatért.

 
 
 
© Győry Hedvig