Paszer

A név, „a nemes” jól illik a 19. dinasztia korában II. Ramszesz fáraó uralkodásának első évtizedeiben vezíri tisztséget betöltő Paszerre. Életének számos eseményét ismerjük részben történeti forrásokból, vele kapcsolatban álló tárgyak feliratából, részben a thébai temetőben feltárt sírjából (TT106). Atyját Nebnetjeru (“az istenek ura“), máshogy Tenrynek nevezték, Amon főpapja volt Héliopoliszban és Ptah szem-papja. Szüleinek a neve, Tapaja és Tatula idegen hangzású. Anyjának, aki Aniy és Naia gyermeke, Meritré (“Ré szeretettje“) volt a neve, és ő Amon háremvezetői tisztségét töltötte be. Egy öccséről is tudunk, aki Maat templomában szolgált. Tehát előkelő családba született, így örökölte a repat rangot.
Legkorábbi említése Ramszesz trónörökös hercegi idejéből származik. Ekkor kapta a palota első barátja rangot, majd a Két Ország urának a kamarása lett. Ezzel egy időben nevezték ki Werethekau „a Nagy Varázslatú” isten főpapjává. I. Széti utolsó éveiben már Théba kormányzója lett, és vezír. Ő fogadta az idegen országok küldötteit, és számította ki a várható termések bevételét az egész országban. II. Ramszesz trónra lépésekor mindhárom tisztségében megerősítette, és I. Széti sírjának az építését is rábízta, ill. felügyelte a Ramesszeum építését. Részt vett a kádesi csatában.
Emlékei alapján a fenti címeken kívül számos továbbit is viselt. Így volt bíró, „Nekhen szája“, Maat főpapja, “Felső- és Alsó-Egyiptom királyi pecsétőre”, “a királyi munkák felügyelője”, “istenatya“, a királyi kincstárak főfelügyelője, „a király szeme az egész országban, aki elégedetté teszi a Két országot ura számára“, „a király füle palotájában“, „a titkok élén levő Neith házában” … és élete vége felé a karnaki Amon templom legfőbb papja címet, és „az összes isten főpapjainak a legfőbb felügyelője” címet is elnyerte.
Emlékei az ország számos pontján felbukkannak: Qantir, Memphisz, Médamud, Abüdosz, Szilszile, Abu Szimbel … és természetesen Théba különböző részein. Van közöttük egy graffito a TT311 sírban, melyben arról számol be, hogy megnézte itt „elődje“, Khety … munkáit. Sokat járt Deir el-Medineben is. Több sztélén látni II. Ramszesz vagy az írnok, Ramosze társaságában; szobrok, építészeti elemek, sőt levelek is tanúskodnak itteni tevékenységéről – ő gondoskodott a bérekről is.
Ramszesz 38. uralkodási évében halt meg. Sírját Gurnában építette, és bejáratánál kifaragták II. Ramszesz kartusát is. Egyik jelenetében anyjával együtt múmia alakban ábrázolták, mellettük testvére, Titia italáldozatot mutat be. A pillérek jeleneteiből kiderül, hogy hódolt I. Amenhotep és (J)ahmesz-Nofertari kultuszának, és a Völgy Szép Ünnepén és Amon előtt imádkozott. Olvasható itt Ozirisz himnusz, életrajzi szövegek, király-dícséretek és hárfásdalok is.
Memphiszben kenotaphiumot épített.
 
 
 
© Győry Hedvig