Ramosze

Több Ramosze nevű ember sírját ismerjük Thébában, de volt közöttük egy, aki II. Ramszesz fáraó korában Deir el-Medineben élt, és a TT7-ben temették el. Még két másik sírt is készített magának: TT212, TT250. A királysíron dolgozott, és az „Igazság Helyének zes-kedu írnoka” címet viselte. Szüleinek neve Amenemhab és Kakaia, feleségéé Mutemuja volt. Fiúkat Amonherkhepesefnek hívták.
A TT212 csak egy földművelési jelenettel díszített kápolnából és rituális jelenetekkel ékes fülkéből áll. Látni itt Ramoszét, amint áldozatot mutat be Harsziésze, Thot, Ozirisz, Izisz és más isteneknek, Nut istennőt, aki a napkorongot tartja, és egy naphimnuszt. A mennyezeti hajlatban egy fügefa magasodik, alatta pedig Ramosze ül. Egy Banks gyűjteménybe került sztélé valószínűleg a kápolna fölé épített piramisából származik.
A TT250 sír két másikkal közös udvarra nyílik, és a falait díszítő színes festményeken a halotti jeleneteken (baloldal) kívül néhány szokatlan életkép is látható (jobbra): emberek a munkavezető Neferhotep előtt és Hathor tehén előtt, gabonaedényes férfi ülő férfiak előtt, férfiak ülő nők előtt. A hátsó fal halotti sztéléje alapján Ramoszét különösen erős szálak fűzték I. Amenhotep és Jahmesz-Nofertari istenekhez. Ugyanitt 5 női múmia temetését is ábrázolták egy piramissírban. Ennek alapján feltételezhetően Ramosze női családtagjait temették el a TT250-ben.
A TT7-ben a udvarról nyílik a kápolna, melynek falain több fáraó képe is látható: I. Amenhotep, IV. Thutmoszisz, Horemheb és Jahmesz-Nofertari királynő. Megjelenítették még a halotti menetet és az abüdoszi zarándoklatot, a marhaáldozatot, Szokarisz bárkáját, de a sír urának bemutatott halotti áldozatot is. Az udvar bal oldalán sztélé áll, a bejárati falakon Ramosze alakja áldoz Amon bárkája mellett különböző istenek társaságában. A halotti kápolna sztéléjén pedig II. Ramszesz vezíre, Paszer kíséretében a thébai triásznak áldoz, míg Ramosze más isteneknek mutat be áldozatot, köztük két Hathor tehénnek is.
 
 
 
© Győry Hedvig