Uba-net-Ipet / "Karnak előcsarnoka"

Az ókori Théba a Nílus mindkét partvidékére kiterjedt. A tényleges Théba városa a keleti parton terült el, egy kis része azonban átnyúlt a nyugati partra: lényegében a nyugati part várossal átellenes kikötője volt, ahol azok laktak, akik a két part között összekötő szerepet töltöttek be, ill. a nyugati parti munkájuk a vízparthoz kötötte őket. A negyed ilyen funkciója eredményezte a név kialakulását is, “Karnak megnyitója” , vagyis “előcsarnoka“. 
 
 
© Győry Hedvig