Gyerekjátékok

Keveset tudunk arról, hogyan játszottak a gyerekek – nem tartották megörökítésre méltónak. Éppen ezért jelentenek nagy kincset a 6. dinasztia idején élt Ptahhotep masztabánának domborművei, ahol a fiúk többféle játékát is megörökítették.

Egyik képen hárman állnak egymás mellett, és negyedik társuk vállról vállra lépve, mint egy majom halad felettük. Kísérő szövege „négyszer megkerülni” (pXr sp 4) arra mutat, hogy négyszer kellett megismételni a mutatványt.

Egy másik jelenet felett a „szőlőpréselés” (gAH jArrt) olvasható. Három sorban helyezkednek el az ifjak. A középsők a sarkukon állnak, és két kezükkel mindkét oldalon egy-egy társukat tartják. Ezeknek a lába a középsőké mellett van, de testük annyira kihajlik, amennyire csak a karok hossza lehetővé teszi. Talán forogtak. De lehet, hogy a kötélhúzás egy formáját látjuk.

Mereruka sírjában ugyanis két, egymás kezét tartó ifjút derekuknál átfogva húz szét csapatuk egymással ellentétes irányban. Feltehetően az ellenfél csapatot akarták saját térfelükre áthúzni. Máskor tényleges kötélhúzást látunk, mindkét oldalról férfiakkal. Az erőpróba egyik megnyilvánulási formája lehetett.

Egy következő, harcias jelenet viszont, mintha egy egyenlőtlen verekedést örökítene meg, amikor egy már térdelő legényt négyen is rugdosnak. Nem lehetett ártatlan játék, ha mellé írták, hogy „Lám megvertél! Bizony elfáradt két oldalam.” (mk Hw.n=k. jsT gsty nnw.), illetve „Elkaptalak(? an Tw). Talán egy fogócska durva változatáról lehet szó, talán a térdelő fiú megregulázását akarták megörökíteni.

Máskor ketten harcolnak, mindkét kezükben egy-egy botot tartva, egy közöttük elhelyezett keresztpántos tárgy felett. A felirat célzásra utal (stt n Ssmw), és minthogy a játék a bor- és olajprés istenéről is kapta a nevét, valamiféle összenyomás, préselés lehetett a cél.

Nem világos, miről szól az egymás mellett lótuszülésben ülő két ifjú képe (jóga?), alattuk a négykézláb mászó fiú, hátán a két kicsivel viszont egyértelmű, ma is kedvelt szórakozása a piciknek.

Ismét más elfoglaltságot mutat az a rész, ahol két ifjú egymás vállát átkarolva áll. Mintha a maguk irányába szeretnék elhúzni a másikat. Végül megörökítettek egy másik, máig élő egyiptomi játékot (“khazza lawizza”) is, korabeli nevén „gida a földből” (jb.t jmj-tA), ahol két ülő ifjú között kellett átugrani egy harmadik játszónak.

Ábrázoltak egy karika játékot is, ahol két ifjú állt egymással szemben, kezükben pálcával, és egy köztük levő karikát próbáltak felemelni vele. Feltehetően a gyorsabb volt a győztes.

Nyilván más ügyességi és erőpróbák is voltak, amik megörökítésére azonban nem ismerünk példát.

 
 
 
© Győry Hedvig