Kheironom

Az ókori egyiptomi ábrázolásokon gyakori jelenség,hogy a zenészekkel szemben egy kheironom ül, akinek a zenei jelzései alapján játszanak. Hans Hickmann a kezükkel „éneklő” kheironómok ábrázolásai alapján kísérletet a tett a korabeli dallamvilág egyes elemeinek a megismerésére. Feltételezéseit részben az óegyiptomi ábrázolások alapján alakította ki, részben a keleti népzenében élő hagyományra alapozott. A fülhöz tett kéz, rájuk is jellemző: jobban „hallják” a pitch. Feltételezése szerint a különböző kézmozdulatokat pedig a skála hangmagasságainak a jelzésére használták.

 
 
 
© Győry Hedvig