Edfu / Utjezet, Behedet

Edfu (Utjezet és Behedet / Edfu két neve hieroglifákkal kiírva ) a Nílus nyugati partján Thébától mintegy 105 km-re délre, a núbiai bányákból érkező karavánutak torkolatánál terül el. Óegyiptomi neve Utjezet (WTs.t), Behedet (BHd.t) és Djeba (DbA) volt, fő istenéről, az Apollóval azonosított Hóruszról pedig Apollinopolisz Magnának nevezték görögül. A település a modern Tell el-Balamun dombján terült el, jelentős részét azonban elhordták, mivel a szárított agyagtégla igen jó trágyának minősült.
A közeli sivatagban Dzset király (1. dinasztia) nevével ellátott tárgyakat is találtak. A város legkorábbi negyede a domb keleti oldalán épült az Óbirodalom végén. Az Első Átmeneti Korban területe erősen terjeszkedett nyugat felé, és a bizánci korig folyamatosan lakott volt. A Notitia dignitatum alapján a Legio II Traiana Fortis állomásozott itt a római korban.
A monda szerint Hórusz Behedetben ölte meg Széthet – a Hórusz templomtól (137 m x 79 m) kb. 50 m-re nyugatra elterülő részt hívták így. A terület másik neve „Hórusz felemelkedéseUtjezet-Hór. Kr.e. 237-ben III. Ptolemaiosz fáraó rendeletére egy régebbi templom helyén kezdték meg építeni Hórusz, Hathor és Harszomtusz tiszteletére az  isten-család ma is látogatható templomát, és Kr.e. 57-ben fejezték be. A legenda szerint egy Szakkarában, az égből hullott minta alapján épült. Falain jellemzően Hórusz mítosza, az alapítási legenda, templomi rítusok és a király ellenséget legyőző képe látható. A templom mellett kis mammiszit (születési ház) emeltek Hórusz fia, Ihi tiszteletére.
A város lakói a krokodilok ellenségei voltak.
A település központi részét 1921-22-ben Henri Henne vezetésével kutatták. Találtak egy Ptolemaiosz kori szentélyt, és egy Ozirisz kápolnát, melyet I. Pszammetik fáraó épített. 1928: Octave Guéraud, 1931: Maurice Alliot dolgozott itt. 1937-39: Bernard Bruyère, Jerzy Manteuffel, Kazimierz Michalowski felfedezései: ó- és középbirodalmi város – Izi masztabája (Iszeszi – I. Pepi fáraók idején élt). 2001 óta Nadine Moeller (Oriental Institute, University of Chicago) vezeti a Tell Edfou Project-et: óbirodalmi palota oszlopcsarnoka, 7 gabonatároló (átm. 5,5-6,5 m), Nun/Knéph és Hathornak emelt templomát tárják fel. Ezt VI. Ptolemaiosz fáraó kezdte építeni. Kiegészítő temploma a Typhoniumnak nevezett, Hórusz születési és nevelkedési helye.
A várostól kb. 5 km-re, délre egy 3 lépcsős piramist találtak (18,4 x 18,6 m), Naga el-Goneire / El Ghonameya falu mellett. Feltehetően Huni (3. dinasztia) építtette, és a királyi kultuszt szolgálta, talán kenotaphiumként (jelképes sír). Lábánál későbbi csecsemő- és gyermektemetkezések láttak napvilágot. Ásatása 2010ben kezdődött (Gregory Marouard vezetésével).
 
 
 
© Győry Hedvig