Farkas

A görög szerzők az assziuti Upuaut alakjában a wenes (“sakál“) helyett a farkast ismerték fel. Így nevez meg két farkast a beavatott kísérőjeként Hérodotosz Démétér kultuszában. A wnS szó kopt változata már valóban jelentett farkast is, jóllehet tudományos módszerekkel azonosított farkast nem ismerünk Egyiptomból. Ennek ellenére egy állatmese-papiruszon úgy tűnik, hogy farkas fúj egy kettős sípot, miközben tereli a nyájat.

Ismereteink szerint a Sínai-félsziget déli részén ma is élhetnek farkasok (Canis Lupus L.).

 
© Győry Hedvig