Atfih / Tepihut, Aphroditopolisz

A Nilus keleti partján fekszik, Kairótól kb. 80 km-rel délre. A 22. felső-egyiptonmi nomosz fővárosa volt. Görög neve Aphroditopolisz volt, fő istennőjéről, az Aphroditével azonosított Hathorról, akinek tehén alakja a város óegyiptomi nevében, Tepihut („a tehenek elsője”) is benne van. A kultusz központjában ugyanis Heszat, egy fehér tehén állt (Strabon 17, 809), akit a Középbirodalom idejétől Hathor helyi megjelenési formájának tartottak. Később Ízisz istennővel is egybeolvadt.

I. Ptolemaiosz fáraó 13. uralkodási évéből ismert egy ilyen eseményt megörökítő sztélé, de a Ptolemaiosz korból tehén temetkezést is feltártak. A személynevek alapján a medenui Hórusz (Hr Mdnw) kultuszára lehet még következtetni. Ebből az időből származik egy asztronómiai mennyezettel ellátott sír is. Egy bazalt tömb tanúskodik II. Ramszesz építette Hathor templomról, további szórványleletek IV. Szobekhotep és II. Széthi nevét viselik.

Egy felirat tanúsága szerint, itt fogta el Kamosze az ellenséges hükszosz Apophisz király hírnökét, aki segélykérő levelet vitt Núbiába.

© Győry Hedvig