Oraculum / jóslat

Az élet legkülönbözőbb kérdéseiben az egyiptomiak gyakran kértek tanácsot isteneiktől. Amenhotep és Ahmesz-Nofertari kultuszában rendszeresen hallunk jóslatadó napokról, amikor az istennek feltett kérdésre annak szobra bólintással válaszolt. Megszülethetett így vitás kérdések, pereskedések végső ítélete. a szertartás rendszerint ünnepek folyamán történt, amikor a kultuszszobrot papjai, akik itt a város munkásaiból lettek kiválasztva, hordágyra helyezve, kis szentélyében pihenőhelyeire vitték. Étel, ital és tömjénáldozat bemutatása után lehetett elé járulni. Máskor cserépdarabokra (osztrakon) feljegyzett kéréseket nyújtottak be a templomban, és azokra kapták meg a válaszokat. Előfordult az is, hogy az istentől gyógyulást vártak.
 
 
 
© Győry Hedvig